• Home Slider01

    INTERNATIONAAL ACTUEEL

Nederlandse wind en zon ongeschikt voor energiebehoefte

Wind ZonOPINIE   Het fluctuerende aanbod van zon- en windenergie in Nederland is ongeschikt om de energiebehoefte te vervullen. De energie opgewekt met zonnepanelen en windturbines zijn een prima basis, maar om aan de structurele energievraag van de huishoudens en het bedrijfsleven te voldoen zijn andere oplossingen nodig. Met een windmolentje extra redden we het niet. Daarin zouden alle politieke partijen realistisch moeten zijn. Laten we de energieopwekking en energiebehoefte nu een cijfermatig benaderen.

Per dag gebruikt een inwoner van Nederland gemiddeld 140 kWh. Al die energie komt niet bij de inwoners thuis uit de gasleiding of stroomkabel. Veel energie wordt gebruikt in de industrie en nog veel meer energie gaat al verloren tijdens de omzetting en het transport. Er resteert dan 90 kWh verbruik per inwoner per dag. Als we dat vermenigvuldigen met 17,3 miljoen inwoners is dat een verbruik van 1,56 miljoen MWh per dag.

Nu we weten wat we nodig hebben, gaan we uitrekenen hoeveel windmolens we daarvoor moeten plaatsen. De grootste windmolens dieZonnepanelen in de wei nu geplaatst worden kunnen maximaal 4 MW per uur leveren. Per dag levert dat maximaal 96 MWh aan energie op. Maar het waait niet altijd flink en soms is het dagenlang windstil. Het Centraal Plan Bureau heeft uitgerekend dat de windmolens in Nederland (op zee en op land) gemiddeld 26% van het maximale rendement opleveren. En na een kort rekensommetje komen we bij een aantal van 60-duizend grote windmolens om onze energiebehoefte te dekken.

En dan gaan we even rekenen met zonnepanelen. Een standaard PV-zonnepaneel levert van 1,65m2 levert 0,6 kWh per dag op. Hiervan hebben we er 2,6 miljard van nodig. In ons land hebben we er inmiddels 12 miljoen geplaatst. Dat is 0,46%. Het schiet dus niet aardig op, we zijn -gezien deze cijfers- nog niet eens begonnen. En voor al deze panelen hebben we een oppervlakte van 70 bij 70 kilometer nodig, in totaal 5000km2. Waar vind je zoveel ruimte in Nederland?

En dan rekenen we nog even uit hoeveel van die grote windmolens er dan per km2 komen te staan in Nederland. Nederland heeft een oppervlakte van ruim 41-duizend km2 en heeft 60-duizend windmolens nodig. Dus op iedere twee km2 drie windmolens. Overal in het hele land dus ook in Amsterdam. Alleen al binnen de ring moeten er 64 komen.

Windmolens op dijkEn tenslotte willen we natuurlijk ook nog waterstof maken om windstille dagen en sneeuwrijke weken te overbruggen. Bij de omzetting van groene stroom naar waterstof via elektrolyse en het weer terugzetten naar stroom in een brandstofcel gaat 60% van de energie verloren. Dus als we dat ook nog met Nederlandse stroom willen doen stijgt het aantal windmolens of zonnepanelen ook nog eens flink.

Conclusie: In Nederland redden we het niet met windmolens en zonnepanelen. Voor onze toekomstige energiebehoefte moeten we helaas ook serieus over de grenzen kijken. Maar daar zijn de beleidsmakers nog niet aan toe, dat komt later wel.

logo2

Beurs van Berlage  |  Damrak 243  |  1012 ZJ  Amsterdam  |  redactie@waterstofmagazine.nl