• Home Slider01

    INTERNATIONAAL ACTUEEL

Nederland: buurthub met 17 woningen slaat energie uit zonnepanelen op in waterstof

Stad Harinvliet hub waterstofEen primeur voor Nederland. 17 woningen in de nieuwbouwwijk Havenstadt in Stad aan het Haringvliet hebben sinds begin deze zomer een gezamenlijke installatie die zonnestroom omzet in waterstof. Het systeem kan worden gebruikt om in de zomer de woningen te koelen en in de winter te verwarmen. Aan de ontwikkeling van het project met de naam InnovaHub is jaren gewerkt.

“Dit project is een toonbeeld van samenwerking tussen bedrijven, gemeente, veiligheidsregio en de inwoners van Stad aan het Haringvliet. We zijn enorm trots op het eindresultaat”, meldt Hylife Innovations. De zonnestroom van de woningen wordt aangewend voor de woonhuisinstallatie, opgeslagen in batterijen, of omgezet in waterstof, dat ook weer opgeslagen wordt. Door deze techniek is de wijk voor 90% van het jaar zelfvoorzienend.

InnovaHub is een energy-hub. “De slimme energieopslag slaat zonne-energie op in batterijen, warm water en groene waterstof”, licht Head of Engineering Niels de Smet toe. “Iedere vorm van energieopslag leidt tot verliezen. Daarom zorgt een energy managementsysteem ervoor dat de verschillende vormen van opslag het meest efficiënt worden ingezet. Hierdoor is de wijk grotendeels zelfvoorzienend en wordt het elektriciteitsnet nauwelijks belast.”

De warmte en koude uit het warmtenet is afkomstig uit een huisje van 6 bij 8 meter, de machinekamer van het warmtesysteem. Daar staat een viertal monoblock lucht/water-warmtepompen van 18 kWth per stuk opgesteld op het dak, die een groot warm cv-water-buffervat van 4000 liter voeden met water op een temperatuur van ongeveer 50 graden.

Het energy management systeem gaat de installatie aansturen op basis van weersverwachting, energieprijzen en verwacht energieverbruik in de woningen. Zo worden bijvoorbeeld op een goede zomerse dag de batterijen binnen 2 uur opgeladen met de zonnestroom. De extra opgewekte energie kan dan omgezet worden in waterstof. In de Hub zijn 6 racks met ieder 5 AEM elektrolysers EL 2.1 (Anion Exchange Membraan) van Enapter geplaats. Deze hebben een capaciteit van 72 kW. Het benodigde water voor de waterstofproductie is afkomstig van regenwater van het dak van de hub en vervolgens onder de hub opgeslagen (max. 2.000 liter). Een waterbehandelingskit demineraliseert het water voordat het gebruikt wordt.

Met een compressor wordt de waterstof uit de elektrolysers verhoogd van 35 bar naar 300 bar voor opslag in manshoge cilinders. Bij de hub staan 7 bundels met ieder 18 cilinders met een maximale totale opslagcapaciteit van 120 kg.

De elektrische energie die voor de warmtepompen nodig is, komt grotendeels van de 375 zonnepanelen die op de naastgelegen overdekte parkeerplaatsen en op de daken van de woningen en appartementen liggen. Op momenten dat de stroom niet gebruikt kan worden voor de warmtepompen, kan deze ook worden aangewend om de elektrische accu’s te voeden of voor de productie van waterstof in de elektrolysemodules van Enapter.

Een slimme energiemanager, die ook rekening houdt met onder meer weersvoorspellingen en energieprijzen op de markt, zorgt ervoor dat de energiestromen optimaal gestuurd worden. Scheurleer: “Zo is een slimme energiehub niet alleen goed voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening, maar ook financieel aantrekkelijk voor alle betrokken partijen. Vandaag staan deze verdienmodellen nog in de kinderschoenen en zal er regelgevend nog een en ander moeten aangepast worden om dit ook effectief in te voeren.”

Door vraag en aanbod van lokaal opgewekte en opgeslagen energie slim af te stemmen op wijkniveau, zorgt de hub ervoor dat duurzame energie optimaal benut wordt. De hub zorgt dat er minder energie verloren gaat en vermindert de druk op het net tijdens piekmomenten.

De 17 woningen die zijn aangesloten op InnovaHub vormen de basis voor een vierjarige pilot. Deze huizen zijn uitgerust met vloerverwarming en individuele thermostaten. Dit is niet anders dan een standaard concept nieuwbouwwoning. Als back-up op de collectieve energievoorziening heeft elke woning ook nog een warmtepomp. Dankzij InnovaHub zijn de woningen voor 90 procent zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. De overige 10 procent wordt geleverd via het reguliere elektriciteitsnet om te zorgen voor een ononderbroken energietoevoer. “Na de evaluatie van deze pilot zullen we het concept verder opschalen en toepassen bij grootschalige woning of industrie bouw.”

InnovaHub is een initiatief van Hylife Innovations uit het Zuid-Hollandse Ouddorp in samenwerking met diverse partners. Het bedrijf ontwikkelt en implementeert energieoplossingen met hernieuwbare energie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen voor een duurzame toekomst. InnovaHub is tot stand gekomen met een Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken in de vorm van een DEI+-subsidie verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees ook: gasleverancier-tyczka-hydrogen-bouwt-derde-waterstoftankstation-in-beieren

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  KvK-nummer 08160445  |  7231 DB  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen