• Home Slider01

    INTERNATIONAAL ACTUEEL

GRHYD-project pompt 20% waterstof in het aardgasnetwerk

Chapelle la grandeHet Franse energiebedrijf ENGIE test in Chapelle-la-Grande, bij het Franse Duinkerke, de toevoeging van waterstof aan het aardgasnetwerk. Na eerdere tussenstappen van 6, 10 en 15% is de afgelopen week het maximale percentage van 20% bijmenging bereikt. In de ecowijk Le Petit Village stroomt Hythane door het netwerk. Dit gas bestaat uit waterstof en aardgas. De mix van deze twee moet leiden tot milieuvriendelijke energieoplossingen en een daling van de CO2-uitstoot. De Franse overheid subsidieert het onderzoek van ENGIE en een consortium van industriële partners om de doelstelling, 23% van het bruto energieverbruik uit hernieuwbare bronnen, in 2020 te halen. De nodige waterstof wordt geproduceerd uit overtollige energie uit hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie.

Aan het project doen in eerste instantie 100 nieuwbouwhuizen mee. Uit het veldonderzoek moet blijken welke waterstofinstallaties nodig zijn voor het produceren van waterstof via elektrolyse, wat de beste opslagmethode is en op welke wijze het beste kan worden geïnjecteerd. Het elektrolyseapparaat heeft een productiecapaciteit van 10m3 per uur en er is een opslagcapaciteit van 5 kg. De waterstof wordt opgeslagen in metaalhydriden, een nieuwe technologische innovatie. Het gasmengsel Hythane dekt de energiebehoefte voor verwarming, koken en warm water voor de 100 woningen en het gezondheidscentrum in de buurt. In een tweede fase worden nog eens 20 woningen en 80 appartementen aangesloten. De CO2-uitstoot zal na verwachting afnemen met 7 á 8%.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Beurs van Berlage  |  Damrak 243  |  1012 ZJ  Amsterdam  |  redactie@waterstofmagazine.nl