• Home Slider01

    INTERNATIONAAL ACTUEEL

G20-top: Rapport met aanbevelingen voor de waterstofeconomie

Japan TFOHIn een nieuw rapport beschrijft het International Energy Agency (IEA) de stand van zaken rond waterstof op dit moment en geeft ze richtlijnen voor toekomstige ontwikkeling. Het rapport werd het afgelopen weekend op de G20-top in Japan gepresenteerd. Hier komen de 19 industriële landen en de Europese Unie jaarlijks bijeen.

In het rapport met de titel ‘De toekomst van waterstof, de kansen van vandaag’ wordt een pleidooi gehouden voor krachtige ondersteuning vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Steeds meer landen nemen waterstof mee in de beleidsvorming en het aantal H2-projecten groeit snel. De schrijvers benadrukken de rol van waterstof bij energie-uitdagingen zoals de sterk variabele output van hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. Waterstof kan overdadige energie op eenvoudige wijze opslaan. Door waterstof kan ook de CO2-uitstoot verminderen en daardoor zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit.

De opstellers geven een aantal belangrijke aanbevelingen. Zo moeten belangrijke industriehavens worden omgeturnd tot zenuwcentra voor het opschalen van het gebruik van schone waterstof. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de bestaande energie infrastructuur zoals gasleidingen en aan de belangrijkste doorgaande routes voor auto’s, vrachtauto’s en bussen moet een goede tankvoorziening komen. Tenslotte moeten er internationale scheepvaartroutes gerealiseerd worden waar waterstofhanden gemakkelijk kan plaatsvinden. Er zijn veel ontwikkelingen in de waterstofeconomie, maar het gaat de opstellers wereldwijd nog veel te langzaam. Download hier het hele rapport

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Beurs van Berlage  |  Damrak 243  |  1012 ZJ  Amsterdam  |  redactie@waterstofmagazine.nl