• Home Slider01

    INTERNATIONAAL ACTUEEL

Kneuterig denken bij VPRO's Meet Up in de Zwijger

MeetUp

Waterstof Magazines hoofdredacteur Paul Bombeld was woensdagavond aanwezig bij de Meet Up van VPRO’s Tegenlicht in pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Hij verbaast zich over het klein kneuterig denken van enkele sprekers en bezoekers. Zo komt er nooit een Deltaplan Waterstof.


Als we werkelijk 95% CO2-reductie willen halen in 2050 zullen we als Nederland grote stappen moeten zetten. Een dooddoener, want deze heeft u natuurlijk al vele keren gehoord. En die grote stappen gaan we niet maken als we ons blijven concentreren op zonnepanelen op de daken, zonneparken in het buitengebied en een Noordzee en Waddenzee vol windmolens. De vraag naar energie door ons allen en het bedrijfsleven is veel te groot voor deze kleine stapjes. En dan is er nog een tweede probleem. We moeten een grote hoeveelheid elektriciteit verplaatsen van de zomer naar de winter en als dat transporttraject via waterstof loopt gaat er ook nog eens 60% van de opgewekte energie in de omzetting verloren. Kneuterige oplossing: dus nóg meer zonneparken en nóg meer windmolens. Groot probleem: alleen de provincie Zuid-Holland heeft al 15 maal haar eigen grondoppervlak nodig om de energievraag met zonnepanelen en windmolens op te vangen.

Kortom, we redden het niet in eigen land. En dan roept er ook nog iemand dat we dan maar een extra stoomkabel moeten aanleggen naar de Alpenlanden. Alsof daar genoeg stroom opgewekt kan worden voor onze energievraag. We hebben straks 50 keer meer groene energie nodig dan allen wind- en zonneparken nu produceren.  Pas dan halen we de uitgesproken klimaat doelstellingen. En dan echt groen, zonder dubieuze boekhoudkundige trucjes.

We moeten maar eens snel naar het buitenland. En dan niet naar het door velen verafschuwde Midden-Oosten, maar naar de Sahara met 365 dagen per jaar zon. Eerste vraag, hoeveel kost eigenlijk een km2 woestijn? Voor de waterstofproductie voor Nederland lijkt mij zo’n 5000 km2 voldoende. Dat levert een heleboel super schone groene waterstof op. Als we een beetje doorpakken kunnen de eerste waterstoftankers over een jaar of twee wel varen. En tot die tijd? Denk vooral groot, heel groot. Want dan maken we échte stappen met het Deltaplan Waterstof.

Paul Bombeld, hoofdredacteur Waterstof Magazine
Gepubliceerd op 14-2-2019

logo2

Beurs van Berlage  |  Damrak 243  |  1012 ZJ  Amsterdam  |  redactie@waterstofmagazine.nl