• Home Slider01

    INTERNATIONAAL ACTUEEL

Opinie Adwin Martens: Waterstof voor een duurzaam herstel

Turnhout Adwin Martens 011 kopieDe coronacrisis snijdt diep in de economie van de Lage Landen. In België wordt een inkrimping van de economie met 8 procent voorspeld. In Nederland zijn er scenario’s tot min 14 procent, afhankelijk van hoelang de lockdown nog duurt. De negatieve effecten zijn zwaar, maar gelukkig tijdelijk en hopelijk ook uitzonderlijk. Overheden denken volop na over hoe we ons economisch weefsel opnieuw op de rails zetten na Corona. Inzetten op duurzame innovatieve technologieën zoals waterstoftechnologie is daarbij cruciaal, vindt Adwin Martens, directeur van het Vlaams-Nederlandse WaterstofNet. 

Een gecumuleerd bbp-verlies van zowat 45 miljard euro in België en bijna het dubbele in Nederland. Honderdduizenden banen die sneuvelen. Dat zijn de harde Coronacijfers. Bedrijven krijgen het hoe langer hoe moeilijker. Er wordt uitgesteld, bespaard, geknipt en gerationaliseerd. Deze oefeningen laten zich voelen in werkgelegenheid, investeringen en activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling. Dit zijn rationele en logische ingrepen om een crisis te managen, maar we moeten vermijden dat deze denkwijze doorgetrokken wordt ná de Coronacrisis.

Ongetwijfeld zal deze “dalperiode” gevolgd worden door een sterke groei. De vraag is hoe we onze wagon aan deze groei willen hangen. Voor bedrijven is er de veilige keuze van hun business as usual. Maar, in plaats van terug te vallen op oude technologieën met een eindige houdbaarheid, is het juist nu het moment om volop te investeren in technologieën met sterke troeven voor de toekomst. Dit is op maat van de open economieën van Vlaanderen en Nederland die gedragen worden door (hoog)technologische bedrijven (van MKB tot multinational) met een focus op export.

Waterstof is daar een voorbeeld van. Het zal een cruciale rol spelen als duurzame brandstof voor de transportsector, in de opslag en het transport van hernieuwbare energie, als duurzame grondstof voor de industrie en als warmtebron voor onze woningen. Naar schatting werken er vandaag al bijna 500 mensen in Vlaanderen exclusief op waterstof in bedrijven die zich toeleggen op het ontwerpen en produceren van (onderdelen van) elektrolyse, brandstofcellen, tankinfrastructuur of waterstofvoertuigen. In Nederland detecteerde een studie van FME liefst 259 bedrijven met activiteiten in de waterstofketen. Een kabinetsvisie ligt klaar en waterstof zal een belangrijke rol spelen om Nederland ‘van het aardgas af te halen’.

Eurocommissaris Frans Timmermans plaatste de technologie niet zomaar bovenaan de Europese agenda. Hij ziet hierin de hoeksteen voor een koolstofneutraal continent in 2050.  In maart kondigde Europees president Ursula von der Leyen binnen haar ‘industriepolitiek’ de oprichting van de “Clean Hydrogen Alliance” aan. Vlaanderen en Nederland hebben vandaag al een organisch ecosysteem van waterstofspelers die heel de waardeketen afdekken. Er wordt volop aangekondigd, ontwikkeld, getest, gedemonstreerd en we staan op de vooravond van unieke demonstratie- en opschalingsprojecten.

De zaadjes die nu geplant worden, moeten ons in de toekomst een rijke oogst bezorgen. De Lage Landen kunnen koploper worden in Europa op vlak van waterstof. Door samen te werken kunnen ze de slaagkansen nog vergroten. De Noordzee als bron van hernieuwbare energie, onze havens als logistieke en energieke hubs en onze interconnectiviteit via pijpleidingen en snelwegen vormen de perfecte bakermat voor waterstof. WaterstofNet realiseert die samenwerking al in de praktijk door over de grenzen samen te werken in gerichte projecten en het Vlaams-Nederlands-Duitse Green Octopus-verhaal rond waterstof neer te leggen binnen Important Projects of Common European Interest (IPCEI).

Dit broze zaaiproces mag niet het slachtoffer worden van harde economische wetmatigheden of kortetermijnvisies. Onze innovatieve voorsprong afremmen is niet minder dan een hypotheek leggen op de toekomst. Europa en het Westen zijn destijds de oplaadbare batterij vergeten. Nu is die technologie 100% Aziatisch. Deze fout mogen we niet maken voor de waterstoftechnologie. We moeten ons richten op kwalitatieve groei, met een circulaire, duurzame en concurrerende economie. Dat doen we door in te zetten op moderne, schone en efficiënte alternatieven in alle sectoren. Hiermee scheppen we banen en laten we ons bbp veel meer groeien dan op de oude wijze.

Het is aan onze overheden om te midden van het nemen van broodnodige gezondheidsmaatregelen, ingrijpende veiligheidsregelingen en het opstellen van herstelstrategieën ook aandacht te hebben voor onze belangrijkste grondstof: kennis. Het blijven inzetten op het vermarkten hiervan zal een duurzaam herstel van de economie mogelijk maken in postcorona tijden. Dat is precies wat we nodig hebben om de uitdagingen na deze crisis het hoofd te bieden.

Adwin Martens

Directeur WaterstofNet

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl