• Home Slider01

Hamburg ArubisDe havenstad Hamburg krijgt een eigen waterstofnetwerk van 45 kilometer. De waterstofleidingen komen te liggen in het uitgebreide havengebied en moeten industriële bedrijven uiterlijk in het jaar 2030 van schone energie voorzien. Uniek is het plan niet, waterstofnetwerken liggen al tientallen jaren in de havens van Rotterdam en Antwerpen en in het Duitse Ruhrgebied. Via deze netwerken zijn bedrijven die waterstof overhouden binnen het productieproces verbonden met bedrijven met een grote waterstofvraag.

De waterstof die door de Hamburgse leidingen gaat stromen wordt 100% groen, via elektrolyse opgewekt uit groene stroom afkomstig uit windparken op de Noordzee. Met de 45 kilometer lange pijpleiding worden de grootste energieverbruikers bereikt. Gezamenlijk verbruiken zij ongeveer een derde van al het aardgas in de stad. Als de grote energieverbruikers als de kopersmelterij Aurubis (foto) en de staal- of aluminiumfabrieken alleen met milieuvriendelijke waterstof zouden werken, daalt de CO2-uitstoot van de hele stad enorm. Dat brengt Hamburg snel een stuk dichter bij de klimaatdoelen voor 2050.

Als de plannen zijn uitgevoerd kan een jaarlijkse hoeveelheid aardgas van 6,4 terawattuur, worden omgezet naar groene waterstof. De totale uitstoot van CO2 in Hamburg neemt dan naar schatting met 1,2 miljoen ton af, wat overeenkomt met zeven procent van de totale CO2-uitstoot in de havenstad.

Het gemeentebedrijf Gasnetz Hamburg wil de komende tien jaar in totaal 90 miljoen euro investeren in het project "Hamburg Hydrogen Industry Network" (WIN). Het gemeentelijke gasnetbedrijf is als overheidsbedrijf een doorslaggevende factor en aanjager van innovatie. Door het uitkopen van de netbedrijven kan de stad Hamburg nu zelf actief vormgeven aan de energietransitie met milieuvriendelijke gassen.

In de haven van Hamburg wordt de komende jaren op grote schaal groene waterstof geproduceerd, voornamelijk met behulp van windenergie uit Noord-Duitsland. Daarnaast wil Hamburg de haven gebruiken om op termijn groene waterstof te importeren uit andere delen van de wereld. De elektrolyseprocessen op locatie genereren ook relevante hoeveelheden afvalwarmte, die op zijn beurt kan worden gebruikt in het stadsverwarmingsnet.

Gasnetz Hamburg denkt dat het waterstofnetwerk in eerste instantie zal worden opgezet als een nieuw, afzonderlijk pijpleidingsysteem en de komende jaren stap voor stap zal worden geïntegreerd in het bestaande aardgasnetwerk. De H2-infrastructuur komt precies daar waar de behoefte aan waterstof het grootst is.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl