• Home Slider01

Rotterdam haven“De haven van Rotterdam moet een belangrijk knooppunt worden in de Europese waterstofeconomie.” Dat zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam in het Financiële Dagblad. De topman wil een waterstofleiding dwars door het havengebied die uiteindelijk wordt doorgetrokken naar Chemelot in Geleen en het Duitse achterland. Castelein wil zo snel mogelijk beginnen met het aanleggen van infrastructuur, want het buitenland zit niet stil. “We moeten vooral groot denken”.

De toekomst van de haven wordt onder druk gezet door politieke partijen als Groen Links, staat in het Financieel Dagblad. Zij willen binnen enkele jaren afscheid nemen van de overslag van fossiele brandstoffen. “Dat is natuurlijk onzinnig. Ik kan er niet meer van maken, zegt Castelein als reactie in de krant. “De onverstandigste transitie is als je bedrijven vraagt het licht uit te doen. Dan verdwijnt werkgelegenheid, verdwijnt kennis, kunde, research en ontwikkeling, investeringen: alles verdwijnt. Dus als we een volgend kabinet krijgen met een totaal andere lijn, dan gaan we falen met de energietransitie. Full stop. Bedrijven gaan alleen investeren als het beleid standvastig is. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.”

In de Rotterdamse haven zijn veel chemische bedrijven gevestigd en de grootste raffinaderijen van Europa. 15% van de totale olievraag in Europa komt binnen via Rotterdam. De CO2-uitstoot is groot, maar het havenbedrijf werkt aan een fossielvrije toekomt. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% zijn afgenomen en in 2050 is de haven zelfs helemaal emissievrij.

Shell, BP en Nourion werken in Rotterdam aan een van de grootste electrolysers van Europa om grootschalig groene waterstof op te wekken vanuit duurzame energie op de Noordzee. Maar Castelein ziet ook een belangrijke toekomst voor producenten van elektrolysers. “Op het gebied van windmolens hebben we de boot gemist. Bij de ontwikkeling van de nieuwe waterstofeconomie mag dat niet gebeuren.”

Het hele interview met Allard Castelein leest u via deze link

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl