• Home Slider01

Nationaal Waterstof ProgrammaNederland is een nieuwe website over waterstofontwikkelingen rijker. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de website gebouwd en zorgt voor het beheer. Opdrachtgever is het ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK). Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie is de site nationaalwaterstofprogramma.nl gelanceerd en biedt informatie over waterstof en verwijst naar de nuttige netwerken.

Het Nationale Waterstof Programma is nog in ontwikkeling. De website draagt daaraan bij en is een platform waarmee stakeholders het programma vormgeven en delen. Hoe leren we van projecten en plannen van bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden? Antwoorden op die vragen kunnen worden gevonden op de site.

 Jörg Gigler van TKI Nieuw Gas: "Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om waterstof tot een succes te maken. De website geeft een mooi beeld van waar we staan. Het laat zien waar we heen willen op gebied van beleid én toepassingsmogelijkheden."

Inzetten op duurzame waterstof is belangrijk voor de energieovergang in Nederland. Waterstofgebruik draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. Het biedt ook kansen voor werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. In het Klimaatakkoord maakten stakeholders hierover afspraken. Een van de afspraken is om samen de inspanningen vorm te geven in een Nationaal Waterstof Programma. Dit programma is doorlopend in ontwikkeling. De RVO en EZK werken hierin nauw samen met TKI Nieuw Gas.

Klik hier voor de nieuwe site.

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl