• Home Slider01

Rapport Hydrogen EuropeH2ME, het vlaggenschip voor de mobiliteit op waterstof in Europa, heeft vandaag zijn eindrapport gepubliceerd. Met de ervaring die is opgedaan binnen verschillende projecten kunnen nieuwe waterstofinitiatieven binnen de mobiliteit succesvoller worden uitgerold. Tientallen landen, bedrijven en organisaties hebben de afgelopen jaren samengewerkt, de bevindingen staan gepubliceerd in het rapport Hydrogen Mobility Europe Emerging Conclusions, een flink boekwerk van 150 pagina’s.

Hydrogen Mobility Europe (H2ME) is in 2016 van start gegaan en heeft de nodige data verzameld. De afgelopen jaren zijn 630 elektrische voertuigen op brandstofcellen ingezet in tien Europese landen, er zijn 37 nieuwe waterstoftankstations geïnstalleerd in 8 landen, goed voor 14,5 miljoen gereden kilometers. Bij de tankstations is 147 ton waterstof getankt via 68.000 tankbeurten.

Als toekomstige stap beveelt H2ME nationale en internationale stimuleringsmaatregelen aan om de kostprijs van waterstof op hetzelfde niveau te krijgen van fossiele brandstoffen. De uitbreiding van de waterstofinfrastructuur betekent dat meer voertuigen op waterstof toegang hebben tot tankstations, maar de beperkte infrastructuur verhindert dat volledige operationele voordelen van FCEV's worden gerealiseerd.

Een van de conclusies is dat toekomstige waterstofmobiliteitsstrategieën zich meer moeten richten op voertuigen met hoge kilometrage of zware toepassingen om te voorzien in de basisvraag naar waterstof bij nieuwe H2-stations. Zo kan snel een positieve businesscase worden gerealiseerd. De komende jaren moeten de projecten zich richten op de ontwikkeling van ultramoderne tankstations, meer opties voor de productie van groene waterstof en op een breder scala aan voertuigen, van lichte tot zwaar. De totale kosten voor het exploiteren van zware waterstofvoertuigen zullen naar verwachting de komende jaren snel dalen. Uit een analyse van een van de projecten bleek dat waterstofvoertuigen die veel kilometers afleggen, zoals taxi's, met een waterstofprijs van 7,50 euro goed rendabel zijn te krijgen.

Voor Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Italië was WaterstofNet de afgelopen jaren de landencoördinator. Dat zal de komende jaren, in het vervolgproject H2ME2, niet veranderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verleent ondersteuning bij uiteenlopende projecttaken.

Meer informatie over H2ME vindt u op de site van WaterstofNet. Daar kunt u ook het hele rapport downloaden.

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl