• Home Slider01

waterstof tanker belgië‘Een CO2-vrije samenleving rond 2050 is mogelijk, maar dan zal België serieus moeten kijken naar grootschalige import van duurzame energie.’ Dat blijkt uit een studie van de Belgische waterstof-importcoalitie, een samenwerking van DEME, ENGIE, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet. De opwekking van duurzame energie op land en zee moet doorgaan, maar zal uiteindelijk niet voldoende zijn om aan de binnenlandse vraag van België te voldoen. Grootschalige import is technisch en economisch haalbaar blijkt uit een diepgaande haalbaarheidsstudie. Alle betrokken bedrijven brachten hun eigen specifieke en complementaire expertise en ervaring in.

Met de uitkomsten van het onderzoek is de basis gelegd voor concrete vervolgstappen. In België en West-Europa is niet voldoende wind- of zonne-energie beschikbaar, terwijl andere regio’s in de wereld zon en windenergie in overvloed hebben. Om een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem te realiseren, zal de lokale productie van zon en windenergie dan ook aangevuld moeten worden met aanvoer van hernieuwbare energie uit het buitenland. Waterstof kan als energiedrager fungeren om groene energie op een efficiënte manier te transporteren via pijpleidingen en schepen en speelt dan een belangrijke rol in de mix van oplossingen voor eindgebruikers.

Ruim een jaar geleden bundelden zeven grote industriële spelers en publieke stakeholders hun krachten en expertise om gezamenlijk de mogelijkheden voor import van groene waterstof in België te analyseren. In de grootschalige industriële studie worden financiële, technische en regelgevende aspecten van de volledige waterstofimportketen - van productie in het buitenland tot levering via schepen en pijpleidingen naar en de distributie ervan in België - in kaart is gebracht. Dit biedt een basis voor de verdere uitrol naar industriële toepassingen. Na grondige analyse van alle onderdelen, wordt de conclusie getrokken dat de import van deze vorm van hernieuwbare energie een noodzakelijke en haalbare oplossing is voor het toenemend grote tekort in West-Europa.

​​Adwin Martens, directeur WaterstofNet ziet grote kansen voor waterstof. “Dat de studie aantoont dat import van groene waterstof in de toekomst een haalbare optie is, betekent automatisch dat grootschalige uitrol van waterstoftoepassingen mogelijk wordt om België te verduurzamen, ongeacht de binnenlandse beperkte capaciteit aan hernieuwbare energie. Dit schept ook enorme kansen voor onze havens en bedrijven, die van België een belangrijke toegangspoort kunnen maken voor het leveren van waterstof aan de toekomstige Europese waterstof backbone”.   

Het onderzoeksrapport kunt u downloaden via de website van WaterstofNet. (Engelstalig)

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl