• Home Slider01

Wereld WaterstofproductieEuropa is wereldleider in het ontwikkelen van nieuwe waterstofprojecten. Zoals Waterstof Magazine vorige week al meldde staan zo’n 55% van de grote waterstof-initiatieven wereldwijd op dit continent gepland. Op de wereldkaart, gepubliceerd door McKinsey en de Hydrogen Council zijn de projecten te zien.

Wereldwijd zijn er 17 grote waterstoffabrieken (licht blauwe stippen) in ontwikkeling. Hierbij wordt niet meer gesproken over opwekking op het niveau van megawatt, maar van gigawatt. Een belangrijk deel van deze projecten staat gepland in gebieden met veel zon zoals Chili, het midden oosten en vooral Australië. Deze landen presenteren zich al toekomstige exporteurs van groene waterstof.

Op 90 plekken in de wereld wordt gewerkt aan grote waterstofprojecten binnen het bedrijfsleven door middel van opwek, opslag, en industriële processen (donker blauw).

Op 53 plekken wereldwijd worden projecten aangekondigd binnen de mobiliteit (oranje). Hierbij wordt waterstof ingezet voor treinen, schepen, vrachtauto’s personenauto’s of andere mobiele apparaten. Slechts een paar regio’s in de wereld zijn hier mee bezig. Deze bevinden zich in Azië (Zuid-Korea, China en Japan), Californië en Europa

Op 45 plekken (zwart) zijn andere waterstofprojecten aangekondigd. Tenslotte zijn op 23 plekken (groen) onderzoeken aangekondigd naar grootschalig waterstoftransport, waterstofopslag en waterstofdistributie. Azië en Europa zijn hierbij de belangrijkste gebieden

Alle aangekondigde projecten vragen -indien uitgevoerd- een investering van 250 miljard euro. Volgens de opstellers McKinsey en Hydrogen Council zouden de kosten voor de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen richting 2030 kunnen dalen tot ongeveer 2,50 euro per kilo.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl