• Home Slider01

Waterstofpact waterstofcoalitie 2021Twee weken voor de verkiezingen in Nederland roept Waterstofcoalitie het nieuwe kabinet op om extra aandacht te schenken aan waterstof. De Waterstofcoalitie heeft vandaag een rapport met de naam ‘waterstofpact’ gepresenteerd waarin de belangrijke rol van waterstof voor het slagen van de energietransitie aan de politieke partijen wordt toegelicht. De 39 leden van de Waterstofcoalitie zijn netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, regionale overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers.

Waterstof speelt volgens de 39 leden een essentiële rol in de verduurzaming van de Nederlandse industrie en het energiesysteem. Met de recente ophoging van het Europese CO2-reductiedoel naar 55%, wordt waterstof nóg belangijker als duurzaam alternatief voor fossiele grond- en brandstoffen en als buffer voor het elektriciteitsnet. De huidige Nederlandse regering heeft het belang van een toekomstige waterstofketen al onderschreven, het volgende kabinet moet het Nederlandse klimaat- en energiebeleid verder toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt daarbij is versnelde opschaling van de waterstofketen, die volgens de leden van de Waterstofcoalitie nog dit jaar van start moet gaan. Nederland moet zich aansluiten bij soortgelijke ideeën in landen als Duitsland, Frankrijk en België.

De komende jaren moet er daarom gewerkt worden aan de opschaling van waterstof binnen de productie, opslag, transport en het gebruik. Wind- en zonneparken moeten stroom leveren voor de enorme elektrolysers die in het land moeten komen te staan. Hiervoor moet de duurzame elektriciteitsproductie nog eens extra stijgen met ten minste 3 tot 4 GW richting het jaar 2030. Deze ophoging komt boven op de extra hernieuwbare energie die nodig is voor de al geplande verduurzaming van de industrie door directe elektrificatie. De landelijke aardgasnetwerken moeten geschikt worden gemaakt voor het transport van waterstof. Er moeten minimaal vier cavernes komen voor grootschalige ondergrondse waterstofopslag. De plannen vragen de komende vijf jaar een gemiddelde investering van 500 miljoen per jaar.

De komende tien jaar moet een strak stappenplan worden doorlopen om de doelstellingen te halen. Nog dit jaar moet er in Nederland 60 MW elektrolyse-capaciteit worden geplaatst op verschillende locaties. Vanaf 2025 moet dit vertienvoudigen tot een elektrolyse-capaciteit van 500 tot 600 MW. De productieprijs moet dan met 40% dalen. Na 2030 moet er 3 tot 4 GW staan opgesteld en moet de kostprijs van waterstof met 65% zijn gedaald ten opzichte van 2021.

De Waterstofcoalitie heeft een breed draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. Binnen de coalitie werken industriële bedrijven, energieleveranciers, netbeheerders, natuur- en milieuorganisaties, regionale overheden en wetenschappers samen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl