• Home Slider01

Neom Saudi ArabiëSaudi-Arabië, het land dat wereldwijd het meest afhankelijk is van olie-export, wil fors investeren in waterstof. Het koninkrijk denkt dat de vraag naar fossiele brandstoffen de komende decennia zal afnemen en wil positie innemen met schone alternatieven. Met investeerders en partners als Acwa power, Thyssenkrupp en Air Products wil de oliestaat de wereldmarkt voor waterstof veroveren voordat alternatieve opwekgebieden als Australië, Azië of Europa toeslaan.

Saudi-Arabië schat in dat de wereldwijde waterstofmarkt rond 2050 een omvang van 600 miljard euro zal hebben. Om positie te kunnen innemen moet de grootste waterstoffabriek ter wereld geplaatst worden in de regio Neom, in de kurkdroge woestijn in het noordwesten van het land. Hier is een overvloed aan zonne-energie beschikbaar in een gebied dat nauwelijks grenzen kent. Door de stevige wind van de Rode Zee kunnen hier ook flinke windparken geplaatst worden, als aanvulling op de zon, om duurzame stroom op te wekken voor de productie van groene waterstof. En dat allemaal om het land economisch minder afhankelijk te maken van olie-export.

Door bij de productie van waterstof niet meer te denken aan megawatts, maar aan gigawatts wil Saudi-Arabië de kostprijs flink verlagen. Groene waterstof kost nu nog meer dan 4 euro per kilo, door de flinke opschaling moet dat dalen tot 1,25 euro per kilo, goedkoper dan de huidige grijze waterstof. Initiatieven in Europa krijgen het met deze lage kosten moeilijk en opschaling is vaak niet mogelijk. Voor de opwek van veel duurzame energie is onvoldoende zee en onvoldoende land in Europa beschikbaar. Het Helios Project zal 4 gigawatt aan zonne- en windenergie gaan gebruiken.

In het begin zal Helios 650 ton waterstof per dag produceren door middel van elektrolyse. Daarna zal de waterstof worden gebonden aan ammoniak en op deze wijze over de wereldzeeën worden vervoerd. Op de plek van bestemming zet partner Air Products de ammoniak weer om in waterstof.

Hoewel de plannen groots lijken steken ze nog schril af bij de hoeveelheid energie in de vorm van olie die Saudi-Arabië nu dagelijks produceert. Om dat te evenaren moet de waterstoffabriek zo’n 600 keer zoveel produceren.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl