• Home Slider01

waterstof kennissessieDe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en TKI Nieuw Gas organiseren een reeks online kennissessies over waterstof. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 april en heeft als thema ‘water elektrolyse’. In elke aflevering wordt er ingegaan op een ander waterstofthema en lichten ondernemers hun technologieën en processen toe. De kennissessies zijn gratis te volgen, inschrijven is noodzakelijk.

In het voorjaar en de zomer worden vier belangrijke thema’s binnen de waterstofeconomie verder uitgediept. In de eerste digitale sessie staat het grootschalige productieproces van waterstof via elektrolyse centraal, vijf weken later wordt dieper ingegaan op lokale en decentrale productie en buffering van waterstof, in juni staat het onderwerp ‘waterstof in de bebouwde omgeving’ centraal en de voorlopig laatste sessie richt zich op diverse projecten rond transport en vervoer.

Tijdens de eerste kennissessie op dinsdag 6 april tussen 15:00 en 16:15 uur wordt het project Power to Clean Gas nader toegelicht door Robert Makkus van Hygear in Arnhem. Dit project gaat over de integratie tussen een hogedruk elektrolyser en een PSA nazuivering met als doel de kosten te verlagen. De resultaten zijn gebruikt voor het ontwerp van een commercieel elektrolysersysteem van ten minste 1MW.

Als tweede gastspreker praat Thijs de Groot over Alkaliflex. Binnen dit project onderzoeken en ontwikkelen Nouryon en de TU Eindhoven de flexibiliteit en productiviteit van alkalische waterelektrolyse. Hiermee willen zij een significante stap maken in het flexibel opereren en het verlagen van de kapitaalkosten. 

De laatste spreker is Sander ten Hoopen van Hydron Energy. Zijn bedrijf en de Wageningen University & Research ontwikkelen binnen dit project een pre-pilot testsysteem voor de integratie tussen membraandestillatie en een PEM elektrolyser om uit zeewater waterstof te maken.

Het stellen van vragen aan de sprekers is mogelijk en de deelname aan de Kennissessies Waterstof is gratis. Inschrijven voor de eerste sessie kan via deze link.

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl