• Home Slider01

Backbone europe 2021Vanmorgen heeft het European Hydrogen Backbone-consortium een update van waterstoftransport door Europe via het aardgasnetwerk gepresenteerd. De gezamenlijke gasinfrastructuurbedrijven denken in 2040 een waterstofnetwerk van 39.700 km gereed te hebben dat 21 Europese landen met elkaar verbindt. Het rapport is de opvolger van het document dat in juni 2020 werd gepresenteerd. Een update was nodig, het aantal leden dat bij het backbone-initiatief is aangesloten is sindsdien meer dan verdubbeld.

Twee-derde van het toekomstige Europa-brede waterstofnetwerk bestaat uit bestaande aardgasleidingen, het andere deel moet nieuw worden aangelegd. De bijna 40.000 km lange backbone vraagt een geschatte totale investering van 43 tot 81 miljard euro. De investering per kilometer pijpleiding is lager in vergelijking met het EHB-rapport van vorig jaar omdat het vorige rapport alleen kostenschattingen bevatte voor pijpleidingen met een diameter van 48 inch, terwijl in het huidige rapport rekening wordt gehouden met het feit dat een groot deel van de huidige aardgasinfrastructuur en de toekomstige waterstofinfrastructuur bestaat uit kleinere pijpleidingen. Kleinere pijpleidingen zijn goedkoper, maar leiden wel tot hogere transportkosten per kilometer. Het transport van waterstof over een afstand van 1.000 km kost via de gasleiding gemiddeld € 0,11-0,21 per kg waterstof, transport via de weg kost bijna het tienvoudige, blijkt uit een calculatie van Waterstof Magazine.

“Europa moet snel een speciale infrastructuur voor waterstofpijpleidingen ontwikkelen. Dit nieuwe EHB-rapport toont een duidelijke routekaart van hoe dit zou kunnen werken ”, zegt de Nederlandse professor Ad van Wijk, waterstofspecialist en adviseur van Hydrogen Europe.

Het rapport toont de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in periodes van vijf jaar. Ieder land wordt uitgelicht, Nederland beschikt over het meest fijnmazige aardgasnetwerk van Europa.

Het vanmorgen gepubliceerde rapport kunt u gratis downloaden via deze link.

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl