• Home Slider01

Tokio havenJapan wil zich de komende jaren verder profileren als aanjager van milieuvriendelijke schepen, vaartuigen die varen op waterstof hoeven daarom geen havengelden meer te betalen. Begin deze maand is de regeling ingegaan en deze zal minimaal tot begin 2026 duren.

De vrijstelling van havengelden is niet alleen bestemd voor waterstof, maar ook voor schepen die op andere schone brandstoffen varen zoals LNG en schepen met dual-fuelmotoren op laagzwavelige brandstof. Om de regio Groot Tokyo verder te positioneren als een schone haven, omvat het initiatief ook een vrijstelling waterstof- en LNG-bunkerschepen. Momenteel is een kustvaartuig groter dan 700 bruto ton verplicht om een ​​toegangsprijs voor de haven te betalen, terwijl kleinere schepen zijn vrijgesteld van de vergoedingen.

De Japanse regering gaat voortvarend te werk met om de klimaatdoestellingen voor 2050 te halen. Onderdeel is de ondersteuning van onderzoek naar en ontwikkeling van schepen op waterstof, waarvan de eerste momenteel in ontwikkeling is. De overheid moedigt havens aan om zelf ook emissievrije initiatieven te ontplooien, waarbij Tokyo als voorbeeld wordt gezien bij de stimulering van schone scheepvaart.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl