• Home Slider01

Delft proefwoningOp de campus van de Technische Universiteit Delft is een bestaande woning aangesloten op een lokaal ondergronds waterstofnetwerk. Het is de eerste woning in Nederland, waar gedurende een proefperiode van negen maanden het verschil tussen aardgas en waterstof in praktijk wordt onderzocht. Verschillende partners werken samen in het consortium ‘H2Home’, om te onderzoeken hoe waterstof optimaal en zo veilig mogelijk in de woonomgeving kan worden toegepast. De waterstof wordt in de proefwoning alleen gebruikt voor verwarming en warm tapwater. Er wordt gekookt op elektriciteit.

Na de overschakeling van aardgas naar waterstof moeten de bewoners in gebruik, warmte en comfort geen verschil merken. De proefwoning maakt deel uit van een replica van een woonblok uit de jaren 1970, gebouwd op het terrein van The Green Village op de campus van TU Delft. Van dit soort woningen staan er miljoenen in Nederland. Het unieke karakter van de test zit in een combinatie van factoren: de waterstof wordt via een ondergronds leidingnet aangevoerd, de woning is bewoond, het gaat om een individuele woonaansluiting en de waterstofleidingen lopen ook door de meterkast en gebruiksruimten van het huis. Juist deze combinatie maakt de testomgeving zeer realistisch en de resultaten van groot belang om huishoudens in de toekomst toegang tot waterstof te kunnen bieden. Er liggen drie verschillende waterstofleidingen in het pand (foto rechts), uiteindelijk zal blijken welke het meest geschikt is voor het zeer vluchtige gas.

Momenteel speelt waterstof nog nauwelijks een rol in de gebouwde omgeving, wat kan gaan veranderen als over tientallen jaren de industriële productie ervan een schaal heeft bereikt die waterstof concurrerend maakt met het huidige aardgas. De standaardprocedures voor de installatie en het gebruik van aardgas zijn echter niet zonder meer op waterstof toepasbaar. Tijdens het onderzoek wordt gekeken wat een veilige en betrouwbare installatie en montage mogelijk maakt, hoe leidingen en apparaten reageren op waterstof en welke eisen in wet- en regelgeving verankerd zouden moeten worden. Met de deelname van netbeheerders, fabrikanten, automatiseerders en andere (onafhankelijke) partijen bezit het consortium een brede expertise. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft toestemming gegeven om het lokale waterstofnet te gebruiken.

Naast de tests vinden er incidenteel calamiteitenoefeningen plaats, zoals met het uitvallen van de waterstofketel. Sensoren in de woning meten onder meer druk en temperatuur en de leidingen worden gecontroleerd op met name trillingen en lekkages. Ook worden er nieuwe modules getest, zoals een beveiliging die de waterstoftoevoer bij eventuele lekkage direct afsluit.

De proef wordt in juli 2022 afgerond. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl