• Home Slider01

Waterstof projectenDe uitrol van een CO2-vrije waterstofwaardeketen verloopt moeizaam. De politiek wil dat waterstof een belangrijke rol gaat vervullen naar klimaatneutraliteit, maar de toetreding van de markt is voor het bedrijfsleven moeilijk en kostbaar. Nieuwe waterstofprojecten worden in hoog tempo gepresenteerd, maar daar blijft het dan vaak bij. Over 80% van de voor 2023 aangekondigde projecten in Duitsland is nog steeds geen definitief investeringsbesluit genomen, meldt het Ariadne-onderzoeksteam. Ideeën zijn er genoeg, maar de risico’s zijn groot.

Het Ariadne-project wordt gefinancierd door het landelijke ministerie van Onderzoek  in Duitsland. Een groot aantal instituten werkten aan het dossier, waaronder het Potsdam Institute for Climate Impact Research, het German Aerospace Centre, het Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research en tientallen universiteiten door het hele land.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat groene waterstof binnen enkele jaren in overvloed beschikbaar zal zijn. Het bedrijfsleven moet ervan uitgaan dat waterstof in ieder geval tot 2030 schaars is. Dat betekent dat tegen die tijd directe elektrificatie op de voorgrond zal staan ​​bij de transformatie naar klimaatneutraliteit.

Groene waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen door middel van elektrolyse. Het is klimaatneutraal. Zelfs als de EU-doelstelling van 40 gigawatt elektrolysecapaciteit voor waterstofproductie in 2030 wordt gehaald, zal dit slechts één procent van de uiteindelijke energievraag in de EU dekken, berekenen de auteurs.

 "De uitdagingen voor het uitbreiden van capaciteiten op deze schaal zijn veel groter met waterstof dan met zonne-energie", zegt een van de onderzoekers. “Bij waterstof moeten vraag, infrastructuur en aanbod tegelijkertijd worden vergroot. Stroom uit wind- en zonneparken kon de afgelopen jaren daarentegen eenvoudig geïntegreerd worden in het bestaande elektriciteitsnet."

Om de waterstofinfrastructuur snel te kunnen optuigen, raden de onderzoekers aan om niet alleen op groene waterstof te vertrouwen. De mogelijkheid van een overgangsperiode met blauwe waterstof kan de transitie versnellen. Blauwe waterstof wordt uit aardgas geproduceerd door middel van stoomreforming, de daarbij vrijkomende CO2 wordt opgevangen en ondergronds opgeslagen. Dit proces is niet onomstreden. Nederland en Noorwegen willen met blauwe waterstof aan de slag.

De auteurs van het rapport kijken met een kritisch oog naar de (Europese) politiek. Hier moet de basis worden gelegd met subsidiegeld en regelgeving. Maar de politiek blijft in gebreke, veel nieuwe waterstofprojecten krijgen nog steeds de stempel ‘proefproject’. Dat maakt bedrijven die serieus willen investeren onzeker.

Het rapport kunt u downloaden via deze link

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl