• Home Slider01

Horst resato waterstofOp donderdagmiddag 7 april 2022 wordt het eerste waterstoftankstation in de Nederlandse provincie Limburg officieel geopend. Vanaf dan zal waterstof te koop zijn bij het tankstation van de Vissers Energy Group aan de Stationsstraat 92 in Horst. Het tankstation levert straks waterstof onder 350 bar voor zware voertuigen en 700 bar voor personenwagens.

De opening van het H2-tankstation door Vissers Energy Group is een ondernemersinitiatief, maar past nauwgezet binnen het beleid van de provincie Limburg om waterstof een belangrijke rol te geven binnen de energietransitie. De provincie werkt samen binnen het consortium EMR H2 Booster, dat bestaat uit de regio’s Nederlands en Vlaams Limburg en de regio’s Aken en Luik. Door grensoverschrijdende samenwerking op dit niveau willen de projectpartners de versnelde opkomst van een waterstofeconomie in het gebied faciliteren. Het consortium bestaat uit regionale ontwikkelingsorganisaties, waterstofclusterorganisaties en een kennisinstituut en combineert daarmee ruime ervaring in de waterstofsector met kennis van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB).

De EMR H2 Booster heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door een transitie naar waterstof, gecombineerd met een toename van technologische ontwikkeling, economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het internationale waterstofinitiatief heeft financiering ontvangen van het Interreg Euregio Maas-Rijn programma. Dit programma krijgt steun van het EFRO van de Europese Unie. Daarnaast ontvangen verschillende partners medefinanciering van lokale overheden. De partners in het project zijn Stadt Aachen, LIOF, POM Limburg, Cluster TWEED, SPI, IHK Aachen, Universiteit Hasselt, Waterstof Coalitie Limburg en WaterstofNet die het project coördineren. Als geassocieerd partner ondersteunt Regio Parkstad het project.

Tom Vandeput is gedeputeerde voor Economie van de provincie Limburg en voorzitter van Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM: “Met de ontwikkeling van een waterstofecosysteem wil Limburg zijn ambitie versterken om een ​​voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame en koolstofarme energie. POM Limburg ziet waterstof dan ook als een interessante transitietechnologie, die de innovatie en verduurzaming van onze bedrijven kan versnellen. Bedrijven en organisaties die vandaag naar waterstof kijken, zijn sneller klaar voor nieuwe technologieën, waarbij met name energieopslag een belangrijke rol gaat spelen. POM stimuleert daarom instanties en bedrijven sterk om hun waterstofambities in Limburg te realiseren en sluit daarmee naadloos aan bij de Europese economische agenda."

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen