• Home Slider01

Utrecht GroenvermogenNL WaterstofDe komende acht jaar zal GroenvermogenNL optreden als accelerator van de Nederlandse waterstofeconomie. Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds Programma zal GroenvermogenNL honderden miljoenen euro’s investeren om de waterstofeconomie versneld te laten groeien. Het uiteindelijke doel is Nederland een belangrijke rol te laten vervullen binnen de nieuwe waterstofeconomie met daarbij horende opleidingen, werkgelegenheid en waterstof-opwek, opslag, distributie en verbruik.

Om deze ambitie te realiseren heeft GroenvermogenNL vier instrumenten tot zijn beschikking: demo support (gebruik van groene waterstof in projecten van meer dan 100MW), pilot support (innovatieve oplossingen door de hele keten van productie, transport, opslag en gebruik), 7 R&D werkpakketten en Human Capital. GroenvermogenNL bouwt aan een integraal portfolio dat de pijlers verbindt en zorg draagt voor gecoördineerde uitrol en uitvoering.

“Wat wij vooral willen is dat de nieuwe waterstofeconomie snel van de grond komt”, zegt bestuurslid Paul de Krom tegen Waterstof Magazine tijdens een kennismakingsbijeenkomst in Utrecht. “Maar zaken zijn gecompliceerd. We willen in hoog tempo grootschalige productielocaties voor groene waterstof mogelijk maken, maar zijn daarvoor in belangrijke mate afhankelijk van de opwek van groene stroom. Zolang de realisatie van een windpark op zee acht jaar duurt, krijgen we de waterstoffabrieken niet operationeel. We doen er alles aan om dit proces te versnellen, maar hebben niet overal invloed op.”

Ed Buddenbaum is als programmadirecteur van GroenvermogenNL verantwoordelijk voor het investeringsprogramma. “Bij waterstof-opwek stopt het niet. Daarna volgt de grootschalige opslag en het transport van waterstof. En tenslotte natuurlijk het waterstofverbruik binnen industriële processen, in de woonomgeving en de mobiliteit. Vergeet daarnaast de opleidingen niet. Waterstof kan alleen een succes worden als we ook investeren in vakmensen. Dat wordt gestimuleerd met samenwerking in regionale ‘learning communities’. Niet ieder opleidingsinstituut hoeft eigen leesstof te ontwikkelen. Van wat er al is maken we gebruik en wat nog moet worden ontwikkeld kan een financiële bijdrage tegemoet zien. Al deze kennis komt voor opleidingsinstituten beschikbaar. Met goed opgeleide vakmensen binnen de waterstof techniek denken we dat Nederland een belangrijke positie kan innemen.”

​​​​​​Voor de verdeling van het subsidiegeld werkt Groenvermogen NL samen met de RVO. Via de DEI+ regeling worden de eerste bedragen in de markt gezet. Op 14 oktober 2022 organiseert GroenvermogenNL met RVO een webinar over de DEI+ regeling. Inschrijven kan via deze link

Op de foto: vlnr programmadirecteur Ed Buddenbaum en bestuurslid Paul de Krom van GroenvermogenNL in gesprek met Paul Bombeld van Waterstof Magazine in Utrecht. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen