• Home Slider01

Emden waterstoffabriekEnergiebedrijf EWE wil een mega-waterstoffabriek bouwen bij de Noord-Duitse stad Emden. De fabriek krijgt een elektrolyse-installatie van 320 megawatt en wordt van stroom voorzien door zonneparken op land en wind op land en zee. Emden ligt aan de Eems, 15 kilometer ten westen van Delfzijl. De waterstof is bestemd voor industriële processen en voor de mobiliteit.

Met de bouw van de centrale wil EWE  voor het eerst een project op marktrelevante schaal realiseren voor een toekomstige waterstofwaardeketen. Volgens directeur Stefan Dohler is de ontwikkeling van een waterstofeconomie een absoluut noodzakelijke stap naar een duurzaam en klimaatvriendelijk energiesysteem. “Zonder waterstof gaat de energietransitie niet lukken. Door fluctuerende hernieuwbare energiebronnen om te zetten in waterstof, creëren we de mogelijkheid om naar behoefte groene energie te leveren. Waterstof is dan ook een onmisbaar onderdeel om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen en de drie sectoren elektriciteit, mobiliteit en industrie met elkaar te verbinden”, aldus de EWE-baas.

De bouw van de waterstofproductiefaciliteit op de schaal van een elektriciteitscentrale zou al in 2023 kunnen beginnen en vanaf 2026 zou groene waterstof kunnen worden geproduceerd. De realisatie van het project is afhankelijk van de goedkeuring van de financiering door de Europese Commissie.  Het hele waterstofproject kost bijna een half miljard euro.

Energiedienstverlener EWE wil de fabriek realiseren in Borssumer Hammrich, in de directe nabijheid van belangrijke hoogspanningslijnen en het onderstation van transportnetbeheerder TenneT. Uitgebreide locatieanalyses hebben uitgewezen dat Emden momenteel een van de beste locaties is om duurzame waterstofproductie optimaal te integreren in het bestaande energiesysteem. EWE kan hier voortbouwen op de bestaande infrastructuur en deze gebruiken om groene energie te transporteren en op te slaan.

Tim Kruithoff, burgemeester van Emden, zegt over het project: “Onze zeehavenstad ontwikkelt zich voortdurend tot het energieknooppunt van Duitsland en biedt daarmee ideale omstandigheden voor de vestiging van groene waterstoftechnologie.”

Volgens Geert Tjarks, hoofd Hydrogen Business Development bij EWE, wordt in grote windparken rond Emden zoveel duurzame energie opgewekt dat deze niet altijd direct verbruikt of via de hoogspanningsleidingen getransporteerd kan worden. “Daar willen we verandering in brengen met de geplande waterstofproductie via elektrolyse. Hier maken we straks van groene elektronen groene moleculen. En deze kunnen op grote schaal worden vervoerd en opgeslagen en dus op elk moment naar behoefte worden gebruikt.” 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen