• Home Slider01

Utrecht nwpHet Nationaal Waterstof Programma (NWP) heeft gisteren de Routekaart Waterstof aan minister Rob Jetten overhandigd. In deze routekaart roepen de deelnemers van het NWP op om de Nederlandse ambities op het gebied van hernieuwbare waterstof te verhogen. De ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt is noodzakelijk voor de verduurzaming van de Nederlandse economie. Binnen het NWP werken overheid, belangengroepen en het bedrijfsleven samen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Nederland te halen.

Op korte termijn is een flinke reductie van broeikasgasemissies nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervanging van fossiele door hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste optie om broeikasgasemissies te reduceren. Waterstof is onmisbaar in dit energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig moet zijn. In de Routekaart waterstof roept het NWP op tot ambitieuzere doelen voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof dan destijds in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Daarin stond voor 2030 als doel 3-4 GW elektrolysecapaciteit, maar volgens het NWP moet dat worden verdubbeld naar 6-8 GW om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof in 2030 gaat halen.

In de industrie is al veel vraag naar en ervaring met waterstof. Deze wordt nu nog vooral geproduceerd uit fossiele bronnen. Het vervangen van deze waterstof door hernieuwbare en koolstofarme waterstof is een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie, zowel in de grote clusters als regionaal.

Op het gebied van verkeer en vervoer is waterstof cruciaal om de CO₂-uitstoot te reduceren. Ook op regionaal niveau zijn er kansen voor het gebruik van waterstof in bijvoorbeeld de elektriciteitsopwekking en de gebouwde omgeving. Momenteel wordt er nog bijna geen hernieuwbare waterstof geproduceerd. Een aanzienlijke opschaling van de productie van hernieuwbare waterstof is de komende jaren nodig.

De routekaart bevat, naast een overzicht van de huidige stand van zaken, de vergezichten in de periode na 2030 en concretere voorgestelde doelen en acties in de periodes 2025-2030 en 2022-2025. Groene waterstof moet in de toekomst goedkoper worden, er moet een goede infrastructuur komen en het beleid van de overheid moet duidelijk zijn.

Het NWP is van mening dat de overheid een belangrijke rol speelt als initiator en regisseur van dit proces, en bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Minister Jetten nam de Routekaart in ontvangst: “Het is heel goed dat deze routekaart waterstof er nu ligt en het is goed om te zien dat de sector zich organiseert en er een verhaal ligt hoe we dit thema gezamenlijk verder kunnen brengen. Onze ambitie is het creëren van een open internationale waterstofmarkt waar Nederland een grote rol speelt. Hiervoor moeten we op tijd zorgen dat de infrastructuur er is, met helderheid over regelgeving en regulering en met certificering die rekening houdt met import.”

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen