• Home Slider01

Utrecht Groenvermogen Sessie GroenvermogenNL, het nationale waterstof-investeringsprogramma voor de Nederlandse economie en maatschappij, organiseert een tweede informatiesessie over de stimulering van de waterstofeconomie. Na een eerste succesvolle fysieke bijeenkomst in het Anatomiegebouw in Utrecht (foto), vindt de tweede informatieronde online plaats. Deelnemers ontvangen informatie over de procedure voor de komende call Research & Development werkpakket 2. Dit gaat over het onderdeel ‘transport en de opslag’ van waterstof.

Door vroegtijdig te investeren in het transport en opslag van groene waterstof wil Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen. Om deze transitie mogelijk te maken zijn goed opgeleide mensen en een sterke structuur van kennisdeling noodzakelijk. GroenvermogenNL stimuleert deze initiatieven met co-financiering. De komende jaren zijn voor uiteenlopende projecten honderden miljoenen euro’s beschikbaar.

GroenvermogenNL realiseert zich dat er voortvarend moet worden gewerkt om snel tot substantiële waterstofprojecten in Nederland te komen. Dit als basis om verdere opschaling naar GW schaal mogelijk te maken en de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. In eerste instantie gaat het om 3 tot 5 productiefaciliteiten voor groene waterstof op een schaal van 10 tot 20 MW, met daaropvolgende investeringsbeslissingen om te komen tot 100 MW. De call maakt gebruik van een zogenaamde 'zandbakprocedure' waarbij partijen tijdens speciale workshops een gezamenlijk voorstel definiëren.

Op donderdag 1 december vindt een online Q&A sessie plaats die terugblikt op de bijeenkomst van 17 november, kijkt naar de huidige stand van zaken en vooruitkijkt naar vervolgstappen.

Belangstellenden kunnen zich nu inschrijven voor het online-event via deze link.

Wilt u nog eens terugkijken naar het videoverslag van 17 november, dan klikt u op deze link

 

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen