• Home Slider01

Terneuzen VoltH2Waterstofproducent VoltH2 krijgt een exploitatiesubsidie voor twee grootschalige waterstoffabrieken in de steden Vlissingen en Terneuzen in Nederland. Bijna een jaar geleden heeft het bedrijf voor de fabrieken al een omgevingsvergunning gekregen. Als de uiteindelijke investeringsbeslissing is genomen, wordt verwacht dat de bouw uiterlijk begin 2024 kan starten.

Beide projecten in beide steden zijn nagenoeg identiek en betreffen een fabriek voor groene waterstof met een capaciteit van rond de 25 MW. Jaarlijks kan daarmee 2.000 ton groene waterstof worden geproduceerd door middel van elektrolyse. In een tweede fase zal de capaciteit van beide fabrieken kunnen groeien naar 100 MW, waarmee jaarlijks 8.500 ton groene waterstof kan worden geproduceerd. Geschat wordt dat groene waterstof al vanaf 2025 een uitstootreductie van 9 kg CO2 per kg waterstof gerealiseerd kan worden, ten opzichte van het gangbare productieproces voor grijze waterstof uit aardgas.

De nu verkregen SDE++ is het primaire subsidie-instrument waarmee de Nederlandse overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-verlaging wil stimuleren. De subsidie wordt nu voor het eerst voor fabrieken met productie op industriële schaal toegekend aan VoltH2. Het subsidiebedrag hangt af van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daarmee gepaard gaande verminderde CO2-uitstoot. De subsidie wordt uitgekeerd over de eerste 15 jaar waarin de groenewaterstoffabriek operationeel is en vormt een belangrijke ondersteuning van de omzet.

André Jurres, Managing Director van VoltH2, over de SDE++ toewijzing: “VoltH2 bouwt een keten van waterstoffabrieken. We ontwikkelen momenteel drie productielocaties in Nederland en zijn onlangs ook gestart in Wilhelmshaven in het noorden van Duitsland. De ontwikkeling van de huidige portfolio, met een gezamenlijk potentieel van 500 MW, gaat uiteraard gepaard met forse investeringen. Wij zijn zeer verheugd met deze substantiële subsidie van de RVO.”

VoltH2 kreeg in 2021 als eerste de nodige vergunningen. Ook voor de SDE++ is het bedrijf opnieuw als eerste geselecteerd. André Jurres: “Ik denk dat deze prestaties aantonen dat VoltH2 een voorloper is. Ons team is al volop bezig met de volgende fase, maar tegelijk willen we zo snel mogelijk een goed werkende markt voor groene waterstof creëren. Door individuele projecten zoals die in Vlissingen en Terneuzen te ondersteunen, zal deze subsidie de marktwerking stimuleren en dat is broodnodig om de klimaatdoelen te halen. VoltH2 speelt hierin graag een belangrijke rol.”

Lees ook: hollandse-kroon-claimt-grond-voor-het-aanlanden-van-waterstof


Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen