• Home Slider01

Limburg waterstofbankDe provincie Limburg heeft zich kandidaat gesteld als vestigingsplek voor de Europese waterstofbank. De Europese Unie wil zo'n bank nog voor het eind van het jaar in het leven roepen om de productie van hernieuwbare waterstof de komende jaren stroomlijnen en te verdubbelen. De provincie roept in een brief de Nederlandse regering op om haar kandidatuur voor deze ‘groene kans’ te ondersteunen.

De Europese Commissie wil nog dit jaar met een waterstofbank van start. Op die manier moeten producenten vanaf komend najaar al gebruik kunnen maken van ondersteuning en Europese premies om de productie van waterstof in de komende jaren aan te jagen. Hiervoor is 800 miljoen euro in het Innovatiefonds vrijgemaakt.

Voor het slagen van het functioneren van de Europese waterstofbank is een goede locatiekeuze van toegevoegde waarde. Het Limburgse College van Gedeputeerde Staten is ervan overtuigd dat Limburg een uitstekende vestigingslocatie kan bieden. Met het Brightlands-netwerk, waaronder de Brightlands Chemelot Campus, heeft Limburg namens Nederland alle ingrediënten in huis zoals de perfecte faciliteiten en bewezen innovatiekracht om deze te huisvesten. De Europese waterstofbank moet immers direct toegang hebben tot experts die werken in onderwijs en onderzoeksinstellingen, en toegang hebben tot startups en gevestigde bedrijven die nu al investeren in opschaling en grootschalige (groene) waterstofprojecten.

Daarnaast is de geografische ligging van het industriecluster Chemelot als uniek ecosysteem in het hart van Europa een enorm voordeel. De verbinding met belangrijke verkeersaders over weg, spoor en nabij gelegen luchthavens, maakt dat er binnen een half uur rijden aansluiting is met de Nederlands-, Frans- en Duitstalige arbeidsmarkt.

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van de EU om een einde te maken aan de invoer van Russische fossiele brandstoffen in de komende jaren en om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Met de oprichting van de waterstofbank zet de EU een grote stap om de markt voor waterstof te stimuleren om de investeringskloof te dichten en vraag en aanbod in de toekomst op elkaar af te stemmen.

De nieuwe Europese waterstofbank zal de aankoop van waterstof moeten helpen garanderen, met name door gebruik te maken van de middelen van het Innovatiefonds. Zij zal drie miljard euro kunnen investeren om de toekomstige markt voor waterstof te helpen opbouwen. Zo wordt de economie van de toekomst gecreëerd. Het is doel om tegen 2030 in de Europese Unie jaarlijks tien miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren. Een verdubbeling van het huidige aanbod.

Lees ook first-hydrogen-corp-en-edag-group-presenteren-een-camper-op-waterstof

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen