• Home Slider01

Luchtvaart waterstof vliegtuigDe Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet in de richting van het koolstofvrij maken van de luchtvaartindustrie. Afgelopen week bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord over de luchtvaartregels van RefuelEU, die moeten gaan bijdragen aan de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

De overeenkomst heeft tot doel het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen op EU-luchthavens vanaf 2025 te verhogen. Duurzame vliegtuigbrandstoffen, ook wel groene brandstoffen genoemd, worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en produceren minder broeikasgasemissies dan traditionele fossiele brandstoffen. De term "duurzame vliegtuigbrandstoffen" omvat synthetische brandstoffen zoals waterstof en bepaalde biobrandstoffen. De overeenkomst sluit echter brandstoffen op basis van voeder- en voedselgewassen en brandstoffen afgeleid van palm- en sojabonenmaterialen uit, omdat ze niet voldoen aan duurzaamheidscriteria. Hernieuwbare waterstof, als veelbelovende technologie die in de toekomst een belangrijke rol kan spelen bij het koolstofvrij maken van de luchtvaart, is opgenomen als onderdeel van een duurzame brandstofmix.

Waterstof kan worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonne- en waterkracht, en bij gebruik als brandstof worden alleen water en warmte als bijproducten geproduceerd. Dit maakt het een schoon en emissievrij alternatief voor traditionele fossiele brandstoffen.

Op dit moment is de productie van waterstof uit hernieuwbare energiebronnen nog relatief duur in vergelijking met andere brandstoffen. Bovendien bevindt de infrastructuur die nodig is voor waterstofopslag en -transport zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en zijn aanzienlijke investeringen op dit gebied nodig. RefuelEU zal het minimum-aandeel duurzame vliegtuigbrandstoffen dat vanaf 2025 op EU-luchthavens beschikbaar moet zijn, vaststellen op 2% en zal iedere vijf jaar toenemen tot uiteindelijk 70% in 2050. Bovendien moeten synthetische brandstoffen zoals e-kerosine een deel van de brandstofmix uitmaken.

Een van de grootste uitdagingen bij de uitvoering van de overeenkomst is de beschikbaarheid en schaalbaarheid van duurzame vliegtuigbrandstoffen. De huidige productiecapaciteit voor groene brandstoffen is ontoereikend om de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken en er zullen aanzienlijke investeringen nodig zijn in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en infrastructuur.

Ondanks deze uitdagingen wordt overeenkomst gezien als een belangrijke stap in de richting van het koolstofvrij maken van de luchtvaartindustrie.

Lees ook: toyota-presenteert-mobiele-keuken-op-waterstof-tijdens-waterstof-toer

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen