• Home Slider01

Munchen Keyou H2 motor waterstofEen belangrijke ontwikkeling voor emissievrij vervoer op waterstof. Het Nederlandse kabinet maakt bekend dat een tussenstap via een waterstofverbrandingsmotor naar 100% emissievrij een acceptabel traject is. In de afgelopen jaren is uitsluitend gesproken over één grote stap naar zero-emissie. Dit blijkt in praktijk niet haalbaar.

Nu Duitsland eerder dit jaar de Europese Commissie wist te overtuigen dat verbrandingsmotoren ook in de toekomst een belangrijke rol kunnen vervullen richting emissievrij, zijn de grote vrachtautofabrikanten in het diepste geheim volop met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren bezig. Een belangrijke Europese voorwaarde is dat deze niet op fossiele brandstoffen mogen rijden. Waterstof is niet fossiel en wordt daarmee een belangrijke optie. De afgelopen jaren werden de H2-verbrandingsmotoren al in verschillende Europese landen als acceptabele tussenstap gezien, de Nederlandse regering sluit zich daar nu bij aan. Helemaal emissievrij is deze echter motor niet, een H2 verbrandingsmotor stoot water uit en ongereageerde stikstof uit de toegevoerde verbrandingslucht. En zoals bij elk verbrandingsproces wordt ook in meer of mindere mate NOx uitgestoten. Deze geringe hoeveelheid vindt het kabinet nu acceptabel

“In vergelijking met de batterij-elektrische vrachtautomarkt is de markt voor  waterstofvrachtauto’s op dit moment minder ver ontwikkeld. Slechts een enkele fabrikant produceert op grotere schaal waterstofvrachtauto’s. Een andere fabrikant heeft serieproductie van een waterstofvrachtwagen aangekondigd vanaf 2025. Voorts zijn er kleinere ombouwers actief op de markt die waterstofvrachtauto’s kunnen leveren in kleine aantallen. De grotere vrachtwagenproducenten (OEM’s) richten zich vooralsnog op de productie van prototypes. De verwachting is dat de eerste prototypevrachtauto’s van deze OEM’s in serie zullen worden geleverd vanaf 2025”, schrijft Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer.

De demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zet met deze beslissing een traject richting waterstof in beweging dat een stuk goedkoper is dan de bestaande brandstofcel. Deze is 100% emissievrij, maar vijf keer zo duur als een verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen. Transporteurs kunnen dit prijsverschil niet bij klanten in rekening brengen.

De verbrandingsmotor op H2 is een stuk goedkoper dan de brandstofcel en de techniek hiervoor is in de afgelopen decennia ver doorontwikkeld. Heijnen verwacht dat de omschakeling hierdoor sneller gaat verlopen. Parallel aan de goedkopere voertuigen gaat de prijs voor waterstof aan de pomp de komende jaren verder dalen. Vooral de opschaling van productie speelt hierbij een belangrijke rol.

In Duitsland gaan de eerste vrachtwagens met een verbrandingsmotor op waterstof nog dit jaar rijden. De ontwikkelaar van deze voertuigen is het bedrijf Keyou, gevestigd in München. Met geld van autofabrikant BMW wordt daar al jaren aan de ontwikkeling van deze motoren gewerkt. Ongeveer 10% van de motor is afwijkend, de overige 90% is bestaande techniek. “Maar het is op dit moment nog te vroeg om een conclusie te trekken over de mogelijke rol van de waterstofverbrandingsmotor in vrachtwagens in de toekomst”, aldus Heijnen in haar brief.

Lees via deze link de brief aan de tweede kamer en de bijbehorende beslisnota

Lees ook: 250-miljoen-subsidie-voor-meerdere-kleine-opwekprojecten-voor-groene-waterstof

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen