• Home Slider01

Vlissingen VoltH2 waterstofHet Nederlandse waterstofbedrijf VoltH2 ontvangt voor twee van zijn groenewaterstoffabrieken subsidie uit het Just Transition Fund (JTF). De fabrieken worden gebouwd in Vlissingen en Terneuzen, één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangt om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. Vandaag reikte Jo-Annes de Bat, gedeputeerde bij de Provincie Zeeland, aan VoltH2 twee cheques van 10 miljoen euro uit (foto). Het geld wordt geïnvesteerd in de zware stroomaansluitingen van de fabrieken.

Met een jaarlijkse productie en verbruik van bijna 600.000 ton waterstof is de Zeeuwse industrie koploper in de Benelux. Aangezien het gros van deze waterstof nog met aardgas wordt gemaakt, komt hierbij veel CO₂ vrij. Met de Green Deal streeft de Europese Commissie naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Binnen deze energietransitie zal groene waterstof een cruciale rol spelen om de CO₂-uitstoot van de industrie en zwaar transport drastisch te verminderen. 

Ruim een derde van het beschikbare JTF-subsidiebedrag voor Zeeland gaat naar VoltH2. De waterstofproducent ontvangt 20 miljoen euro voor de benodigde 150 KV-aansluitingen voor twee groene waterstoffabrieken van ieder 25 MW, een in Terneuzen en een in Vlissingen. André Jurres, CEO van VoltH2, licht toe: “Een eerste voorwaarde van deze subsidie is dat we de uitstoot van CO₂ helpen reduceren. Elk van onze twee fabrieken zal vanaf 2026 jaarlijks ca. 2.000 ton groene waterstof produceren én daarmee circa 17 kton CO₂-uitstoot vermijden. Hiermee wordt VoltH2 het eerste bedrijf in de regio dat zal bijdragen aan de emissiereductiedoelstellingen van Smart Delta Resources, het samenwerkingsverband van de industrie in Zuid-West-Nederland binnen het Hydrogen Delta-programma. In een tweede fase, vanaf 2028, breiden we uit van 25 MW tot 125 MW, jaarlijks goed voor circa 10.000 ton groene waterstof én een besparing van ca. 85 kton CO₂.”

De fabrieken van VoltH2spelen ook een rol bij het oplossen van de netcongestie in Zeeland. Doordat de fabrieken draaien op groene stroom van windmolens of zonneparken, verbruiken ze alleen stroom op het moment dat die duurzaam opgewekt wordt. De waterstoffabrieken vlakken hiermee de productiepieken af die nu al op het stroomnet opduiken, en die in de toekomst door meer duurzame opwekking nog veel groter zullen worden.  

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de productie van groene waterstof is een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit. Het Just Transition Fund verleent nu de nodige steun voor de realisatie van twee 150 kV-verbindingen met onderstations. In Vlissingen lopen de kosten hoog op door het lange tracé richting het hoogspanningsstation en de boringen die nodig zijn om dijken, wegen, spoorwegen en andere kabels en leidingen te kruisen. In Terneuzen liggen de waterstoffabriek en het bestaande hoogspanningsstation zelfs aan verschillende kanten van het kanaal, daar moet de aansluiting het kanaal Gent-Terneuzen kruisen. Bijkomend pluspunt is dat ook enkele kleinere bedrijven in de buurt van VoltH2 relatief eenvoudig een aansluiting op deze kabel zullen kunnen krijgen. 

Foto: Van links naar rechts: Arjan Schipaanboord (Project Manager VoltH2), Jo-Annes de Bat (Gedeputeerde Provincie Zeeland) en Gerwin Hament (Director Operations VoltH2)

Lees ook: airbus-test-succesvol-een-brandstofcelsysteem-voor-grote-vliegtuigen

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  KvK-nummer 08160445  |  7231 DB  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl

Website door Buro Zutphen