• Home Slider01

Rhoon H2 tankstationGoed nieuws voor initiatiefnemers voor waterstof-tankstations. De projectmanagers en vergunningspecialisten van Ekinetix hebben in opdracht van Rijkswaterstaat een handleiding geschreven over het vergunningsproces om tot een H2-tanklokatie te komen. Het rapport heeft een duidelijke gidsfunctie en moet het ingewikkelde proces rond de uitrol van tankstations versnellen.

Naar verwachting worden de komende jaren in Nederland meerdere openbare waterstoftankstations opgezet. In het nationale klimaatakkoord wordt gesproken over 20 tankstations voor waterstof in 2020 en 50 stuks in 2025. Een probleem is dat waterstof in de gebouwde omgeving voor zowel de initiatiefnemer als het bevoegd gezag een nieuw vraagstuk is. De ervaring met de huidige openbare tankstations, in Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl en Den Haag, leert dat het vergunningsproces voor zowel de initiatiefnemer als bevoegd gezag in de praktijk nog met veel vragen en onbekendheid is verbonden. De initiatiefnemers uit de tankstation-branche zijn in de meeste gevallen niet gewend met installaties te werken waarbij een vergunningsplicht noodzakelijk is. Het vergunningstraject is tijdrovend en kostbaar.

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven het vergunningsproces voor openbare waterstoftankstations procesmatig te beschrijven. De procesbeschrijving bevat een procesflowdiagram met stappenplan, toelichting en handige checklists die zowel geschikt zijn voor initiatiefnemer als het bevoegd gezag.

Goed en intensief vooroverleg met bevoegd gezag en overige stakeholders wordt ten zeerste aanbevolen. Waterstofinitiatieven zijn relatief nieuw en plaatselijke overheid heeft hier in het algemeen nog weinig tot geen ervaring mee. Daardoor is de kans groot dat er vertragingen of blokkades optreden als de relevante partijen in het voortraject niet voldoende worden geïnformeerd.  Als bijlage is een document toegevoegd dat het proces beschrijft zoals het in de praktijk is verlopen bij de realisatie van het eerste openbare waterstoftankstation van Nederland bij Rhoon. Hierin staan een aantal tips en aanbevelingen om het vergunningsproces te bespoedigen.

Het complete rapport vindt u via deze link

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl