• Home Slider01

Gaspijp gasunieDe Nederlandse overheid gaat de wet- en regelgeving zo snel mogelijk op orde brengen om ontwikkelingen rond waterstof niet onnodig te belemmeren. Dat staat in de Kabinetsvisie waterstof die de regering heeft gepubliceerd. Op dit moment is het wettelijk niet toegestaan waterstof via het aardgasnetwerk te transporteren. Deze regels, die een voortvarende ontwikkeling van een efficiënte waterstofeconomie belemmeren, worden aangepast.

Zowel de ontwikkeling van vraag, aanbod, opslag en infrastructuur worden sterk beïnvloed door overheidsbeleid. Het kabinet zal een onderzoek in gang zetten naar de inzet van het bestaande aardgasnet voor waterstof. Uit eerdere onderzoeken van verschillende bedrijven is gebleken dat dat geen grote problemen oplevert. Voor de ontwikkeling van het waterstofnetwerk ligt een publieke rol - zeker in de start en ontwikkelfase - voor de hand. De introductie van een nieuwe energiedrager is complex en zal decennia in beslag nemen, het kabinet moet en wil hierin de regie nemen, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

In het eerder gepubliceerde Klimaatakkoord is afgesproken dat onderzocht zal worden hoe wettelijke ruimte kan worden gecreëerd voor experimenten om regionale en landelijke netbeheerders ervaring op te laten doen op het gebied van transport en distributie van waterstof. De netbeheerders zullen in dat geval, in samenwerking met marktpartijen, waterstofpilotprojecten starten, met als doel om samen een werkbare keten te onderzoeken. Er is een traject gestart om dit op grond van de huidige Gaswet via de algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken. Dit is mogelijk door de proeven onder te brengen onder de noemer Tijdelijke Taken. Het kabinet maakt haast met deze aanpassingen, het ligt in de bedoeling om deze wetswijzigingen in 2020 gereed te hebben.

Door nu helder het belang van CO2-vrije waterstof te benoemen, een ambitieuze beleidsagenda te presenteren en essentiële stappen te zetten om tijdig de infrastructuur en andere randvoorwaarden te realiseren, wil het kabinet een duidelijk signaal afgeven. Bedrijven die actief zijn in de waterstof-economie kunnen aan de slag. De overheid faciliteert waar mogelijk.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl