• Home Slider01

Waterstoftankstation MunchenDe overheid zal de komende jaren een voortrekkersrol gaan vervullen bij de uitrol van mobiliteit op waterstof. Op dit moment zijn er nauwelijks waterstoftankstations omdat er geen voertuigen met brandstofcellen zijn. Tegelijkertijd worden er weinig H2-voertuigen verkocht omdat er geen tankstations zijn. De landelijke, regionale en lokale overheid gaan dat probleem doorbreken door als early adopter op te treden. Dat staat in de nieuwe waterstofvisie van het kabinet.

Voor het ondersteunen van de in het Klimaatakkoord genoemde ambities van 50 waterstoftankstations in 2025, 15.000 brandstofcelauto’s en 3000 zware voertuigen, wordt nog dit jaar met stakeholders een convenant ondertekend. Convenanten met de sectoren voor doelgroepenvervoer, vuilniswagens, nul-emissie stadslogistiek en een strategie voor het lange afstandstransport voor de achterlandverbindingen moeten de uitrol van waterstoftankstations verder ondersteunen. Mede in het kader van Duurzaam Inkopen, zullen zowel Rijk als decentrale overheden optreden als launching customer. Voor nul-emissie stadslogistiek en zwaar transport worden onder het klimaatakkoord subsidieregelingen uitgewerkt.

De verdere uitrol van tankstations zal worden gestimuleerd, mede in kader van de EU-richtlijn voor alternatieve brandstoffen. Naast een tankinfrastructuur op de Nederlandse en Europese hoofd transportassen is ook uitrol nodig in de aansluitende gebieden. De bevoorrading vergt een afgewogen systeem van productie en transport dat moet aansluiten bij de rol van waterstof in de regionale energie-strategieën. Een Green Deal zal bijdragen aan het stimuleren van inzet van waterstof in de scheepvaart (zeevaart en binnenvaart) en in de havens. Daarnaast moet de luchtvaart vergroenen. Het bijmengen van waterstof in de kerosine is een traject dat verder wordt onderzocht.

Op dit moment is de Europese Commissie bezig met de uitwerking van de voorwaarden waaronder waterstof geldt als groen en, in pure vorm of als grondstof voor synthetische brandstoffen, voldoet als hernieuwbare transportbrandstof zoals bedoeld in deze richtlijn. De uitwerking hiervan is van belang voor de stimulans die de transportdoelstelling van een verplicht aandeel van 14% hernieuwbaar biedt voor de ontwikkeling van groene waterstof.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl