• Home Slider01

Opslagtank waterstofHet succes van waterstof heeft in belangrijke mate te maken met het beleid voor emissienormen. Daar waar overheden de uitstoot van CO2 flink belasten, ontstaat vanzelf een nieuwe waterstofeconomie. Dat schrijft onderzoeksbureau BloombergNEF in het rapport Hydrogen Economy Outlook, over de kansen van waterstof wereldwijd.

De dalende kosten van het maken van waterstof uit wind- en zonne-energie bieden een veelbelovende manier om de uitstoot te verminderen in sectoren als staal, zware voertuigen, scheepvaart en cement. Dit zijn branches die het meest afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. In de outlook wordt vastgesteld dat schone waterstof de komende decennia kan worden ingezet om tot 34% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen en de industrie te verminderen. Minstens zo belangrijk is dat dat kan op een manier waarop de kosten beheersbaar blijven. Dit is echter alleen mogelijk als er beleid wordt ingevoerd om de technologie op te schalen en de kosten te verlagen.

De bevindingen van het rapport suggereren dat hernieuwbare waterstof in de meeste delen van de wereld vóór 2050 voor zo’n 0,73 euro tot 1,46 euro per kilogram zou kunnen worden geproduceerd. Hiermee wordt het concurrerend met de huidige aardgasprijzen in Brazilië, China, India, Duitsland en Scandinavië op energie-equivalent basis.  De onderzoekers schatten in dat het komende decennia mogelijk zal zijn om waterstof tegen lage kosten te produceren met behulp van wind- en zonne-energie. Daarna kan het maandenlang ondergronds op geslagen worden om het vervolgens on-demand via pijpleidingen te leveren aan energieverslindende bedrijven. Waterstof komt daarmee binnen het bereik van de scheepvaart en bijvoorbeeld de staalindustrie. Om ervoor te zorgen dat het netto milieuvoordelen oplevert, moet H2 worden geproduceerd uit schone bronnen en niet via traditionele fossiele-brandstofprocessen. Tegenwoordig wordt veel goedkoop industrieel waterstof nog gemaakt uit fossiele brandstoffen, dat proces is eindig.

Blauwe waterstof kan ook worden gemaakt met fossiele brandstoffen als de koolstof wordt opgevangen en opgeslagen, maar dit is waarschijnlijk op termijn duurder, stelt het rapport. Hernieuwbare waterstof kan schoner en beter worden gemaakt door water te splitsen in waterstof en zuurstof, met behulp van elektriciteit die wordt opgewekt door goedkope wind- of zonne-energie. De kosten van deze elektrolysetechnologie zijn de afgelopen vijf jaar met 40% gedaald en kunnen blijven dalen als de afzet toeneemt. 

Het hele rapport in het Engels vindt u via deze link. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl