• Home Slider01

AardgasvrijIn Nederland moeten inwoners die geen gebruik meer willen maken van de aardgasleiding forse afsluitkosten betalen. De netbeheerder rekent de kosten voor het afsluiten direct door aan de inwoners. Deze lopen op tot rond de 750 euro. Inwoners die nu al overstappen op duurzame energie worden op deze wijze met extra kosten geconfronteerd. Het beleid van de Nederlandse regering is erop gericht om in 2050 100% CO2-vrij te zijn.

Het gebruik van aardgas zal in Nederland daarom de komende decennia worden afgebouwd. Er lopen verschillende onderzoeken om het zeer fijnmazige aardgasdistributienet geschikt te maken voor waterstof. Maar niet iedere inwoner wil hierop wachten. Een warmtepomp, die werkt op duurzame elektriciteit, is een veel gekozen alternatief. Een gasleiding is dan regelmatig niet meer nodig.

Wanneer een woning definitief overstapt van aardgas naar duurzame warmte, wordt om veiligheidsredenen de gasaansluiting volledig verwijderd. Dit is wettelijk vastgelegd. Hierbij wordt zowel de gasmeter, de aansluitleiding in de woning, als ook de gasleiding die vanuit de woning naar de hoofdleiding loopt verwijderd. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij een verbouwing, kan de gasvoorziening tijdelijk worden afgesloten. Dat betekent dat de hoofdgaskraan wordt dichtgezet en voorzien wordt van een slot. Deze situatie mag maximaal een jaar duren. Binnen die twaalf maanden moet de bewoner kiezen voor het verwijderen van de gasaansluiting of voor het hervatten van de gasvoorziening.

De regering heeft inmiddels Netbeheer Nederland gevraagd om te komen met een voorstel, waarbij de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting eerlijk verdeeld worden tussen de netbeheerder en de eindgebruiker. Er komt een wetswijziging aan, waarin de wordt geregeld dat de netbeheerder de helft van de afsluitkosten betaalt en de eindgebruiker de andere helft.

Als de woning de komende decennia weer moet worden aangesloten op het waterstofnetwerk moeten er flinke aansluitkosten worden betaald.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl