• Home Slider01

Noordzee Neptune EnergyDe Nederlandse Gasunie is vanaf vandaag officieel partner in de offshore waterstofpilot PosHYdon. De pilot is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling van boorplatforms, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Het doel van het project is te onderzoeken of, vanuit ontzilt zeewater en windenergie, waterstof op zee gemaakt kan worden. Via een dertien kilometer lange pijpleiding wordt de waterstof naar land getransporteerd.

De Gasunie is de derde partij die instapt en zich specifiek richt op gastransport via pijpleidingen. Andere partijen zijn NOGAT B.V. en Noordgastransport B.V. beide eigenaar van grote gastransportleidingen op de Noordzee. Met deze partners binnen het project PosHYdon ontstaat een optimale verbinding van de gasinfrastructuur op land en op zee. 

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. De omzetting naar waterstof zal plaatsvinden op het Q13a platform van Neptune Energy (foto). Dit productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee en ligt ongeveer 13 kilometer voor de kust van Scheveningen. De proefopstelling wordt in de loop van dit jaar gebouwd en krijgt een capaciteit van 1 MW. Het wordt de eerste waterstoffabriek op zee. Binnen deze pilot zal onderzocht worden of het rendabel is om energie van zon en wind op zee, in de vorm van waterstofmoleculen naar land te transporteren. Tot op heden gebeurt dat via elektronen door een elektriciteitskabel. ‘Alles wat je op zee doet is duurder dan wanneer je dat op land doet,’ zegt René Peters, directeur gastechnologie van TNO. ‘Maar als we in de toekomst windmolenparken heel ver op zee gaan bouwen, dan worden transport en de aanlegkosten van stroom zo duur dat waterstof misschien goedkoper is. Met name als dit door bestaande gasleidingen kan.’ Hij denkt bijvoorbeeld aan het toekomstige windmolenpark IJmuiden Ver dat 90 kilometer uit de kust komt te liggen of toekomstige nieuwe parken boven de Wadden.

Een van de vragen die de test moet beantwoorden is hoe een elektrolyser voor waterstofproductie functioneert op een platform op zee. Met de pilot zal uitgezocht worden of de efficiëntie en het onderhoud overeenkomen met die van een elektrolyser op land. ‘We gaan bijvoorbeeld kijken of monitoring en aansturing op afstand mogelijk is, en hoe vaak er onderhoudspersoneel naar het platform moet. Er zal getest worden hoe de techniek omgaat met de belasting door zout en storm op zee. Ook zal er een ontziltingsinstallatie neergezet worden zodat het zeewater van zout ontdaan wordt voor het de elektrolyser in gaat. ‘Die techniek is niet nieuw, maar we zijn de eerste die het in combinatie met een elektrolyser gaan testen,’ aldus Peters.

De pilot, die inzage moet geven in de kosten van waterstofproductie op zee, gaat ongeveer twee jaar duren.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl