• Home Slider01
Duitsland wasserstoffVijf belangrijke partijen in Duitsland die zich bezighouden met economie en energie willen een snelle aanpassing van de wet en  regelgeving rond waterstof. De partijen, waaronder de Duitse Kamer van Koophandel, voorzien grote kansen voor de nationale economie en een snelle daling van de CO2-uitstoot. Daarbij speelt waterstof een belangrijke rol. Waterstof kan gebruikt worden in industriële processen, binnen de mobiliteit en bij huisverwarming. Gezien de enorme volumes waterstof die hiervoor nodig zijn willen de vijf dat er snel een aanpassing van de regelgeving komt die ervoor zorgt dat waterstof via het huidige aardgasnetwerk getransporteerd kan worden. Momenteel mag dat nog niet. De vijf roepen de regering op deze beperkingen snel weg te nemen en de Duitse economie zo optimale kansen te geven een belangrijke rol te gaan spelen binnen de wereldwijde waterstof-economie. 

Inga Posch, algemeen directeur van de Vereniging van transmissiesysteembeheerders: “We staan ​​in de startblokken. Maar het ontbreekt ons nog steeds aan het juridische kader om waterstofnetwerken te bouwen en te exploiteren. Hiervoor willen we gebruik maken van de bestaande infrastructuur en deels overschakelen op waterstof. Dit is de enige manier om op een economisch efficiënte manier in de toekomstige enorme behoeften van de verschillende sectoren te voorzien. Als we de kans van het NEP Gas 2020 missen, verliest Duitsland kostbare jaren voor de implementatie van een waterstofinfrastructuur als ruggengraat voor de waterstofeconomie. "

Holger Lösch, adjunct-algemeen directeur van de Federale vereniging van Duitse Industrie: “Met de te voorziene toenemende vraag naar waterstof in Duitsland neemt de behoefte aan vervoer via waterstofleidingen toe. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de Duitse thuismarkt, maar ook voor de toekomstige invoer van waterstof uit zowel andere EU-landen als uit niet-Europese landen. Met de voorstellen voor een gereguleerde openbaarvervoersinfrastructuur in Duitsland geven we impulsen voor de ontwikkeling van een Europese interne waterstofmarkt. "

Anke Tuschek, lid van de raad van bestuur van Federale Vereniging van Energie- en Waterbeheer: “Waterstofnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van een toekomstige energievoorziening met gas. Ze zijn niet alleen het startpunt voor de aansluiting van industriële klanten en gascentrales, maar maken ook de opname van andere sectoren mogelijk, bijvoorbeeld in de verwarmingsmarkt. Waterstof kan op alle toepassingsgebieden - van hoogovens tot ketels - een beslissende bijdrage leveren aan klimaatbescherming. Om dit potentieel aan te boren, hebben we regelgeving nodig die kansen biedt en openstaat voor deze technologie”.

Hans-Jürgen Witschke, algemeen directeur van de Vereniging Industriële Energie: “De Vereniging voor Industriële Energie ondersteunt het plan van de Federale Overheid om de rol van waterstof als grondstof en energiebron te versterken en de bijbehorende economische kansen te benutten. Met name voor de industrie is waterstof met zijn vele toepassingsgebieden een belangrijke sleutel om de gestelde klimaatdoelen te halen. Voor het koolstofvrij maken van industriële processen hebben we enorme hoeveelheden waterstof en de bijbehorende transportinfrastructuur via een pijpleiding nodig.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl