• Home Slider01

Waterstof tankDe Topsector Energie (TKI), afdeling Nieuw Gas, heeft een actueel overzicht gepresenteerd van lopende waterstofprojecten in Nederland. De lijst is samengesteld door projectbureau De Laat en is onderverdeeld in verschillende sectoren als productie, opslag, transport, mobiliteit, industrie en bebouwde omgeving. In iedere sector worden kort de hoofdlijnen van de projecten belicht.

‘Het is een toonbeeld geworden van de Nederlandse ambities en kansen op dit terrein,’ meldt TKI-directeur Jörg Gigler. ‘We hebben gekozen voor een Engelstalig overzicht, om ook aan onze internationale contacten te laten zien wat op waterstofgebied in Nederland speelt. TKI Nieuw Gas staat open voor aanvullingen of correcties. Periodiek komen we met een aangepaste en actuele versie.’

De publicatie van de actuele lopende waterstof-projecten past geheel binnen de doelstellingen van de TKI. De organisatie wil binnen de ‘energietransitie en duurzaamheid’ maatschappelijke vragen omzetten in economische kansen. De focus van TKI Nieuw Gas ligt op duurzame moleculen en vervangers. Daarmee bouwt de organisatie voort op de traditioneel sterke positie van de gassector in Nederland. TKI helpt kennisinstellingen en bedrijven bij het ontwikkelen, demonstreren en toepassen van duurzame en innovatieve technologieën waarvoor de huidige kennis, expertise en assets (leidingen, locaties, gasopslagen etc.) kunnen worden ingezet. Bij waterstof ligt de focus op productie en toepassing van duurzame en klimaatneutrale waterstof, in bijvoorbeeld de industrie, de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de elektriciteitsopwekking.

TKI Nieuw Gas heeft meer dan 350 samenwerkingspartners en stemt haar activiteiten af met verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verder maakt de organisatie gebruik van de expertise en ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het actuele overzicht van waterstofprojecten in Nederland vindt u hier.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl