• Home Slider01

Friesland TenneTHet Nederlandse TenneT, een bedrijf dat zich bezighoudt met grootschalige elektriciteitstransport en balanshandhaving tussen vraag en aanbod van elektriciteit, onderzoekt de mogelijkheid van een ondergrondse waterstofverbinding in het noorden van Nederland. Het bedrijf heeft extra transportcapaciteit nodig om alle zon- en windenergie via de provincie Friesland te kunnen transporteren naar andere delen van Nederland. In het verleden gebeurde dat hoofdzakelijk via hoogspanningsmasten, maar daar dreigen capaciteitsproblemen.

Om de hoeveelheden energie door Nederland te kunnen transporteren hebben elektriciteitsbedrijf TenneT en gastransporteur Gasunie afgelopen jaar het rapport Outlook 2050 gepresenteerd. Hierin geven de bedrijven aan hoe het energiesysteem in de toekomst goed kan blijven functioneren. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moeten de energietransporteurs nauw gaan samenwerken. Vandaar dat het bedrijf van de stoomkabels oplossingen zoekt in pijpleidingen. Een nieuw bovengronds 380kV hoogspanningsnet vanuit Groningen via Friesland naar de Noordoostpolder behoort tot de mogelijkheden. Omdat er dan 50 woningen moeten wijken zoekt TenneT naar andere minder kostbare oplossingen. Een bestaand ondergronds aardgasnetwerk, dat kan worden omgezet naar waterstof, behoort tot de serieuze mogelijkheden. Hierdoor wordt ook het bestaande elektriciteitsnetwerk minder belast.

TenneT wil in Noord-Nederland graag experimenteren met nieuwe technieken. Het bedrijf laat marktpartijen nadrukkelijk meedenken over alternatieven. Buurlanden van Nederland kampen met een soortgelijke problematiek. Ook in Duitsland moet een grote hoeveelheid duurzaam opgewekte energie vanuit het noorden worden vervoerd naar zuidelijk gelegen industriële regio’s als het Ruhrgebied en Bayern.

Over een paar jaar moet er in het noorden van Nederland 700 Megawatt aan elektriciteit getransporteerd worden van de nieuwe windparken op de Noordzee naar de vaste wal. Vanaf hier moet de energie verder over het land worden verdeeld.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl