• Home Slider01

Waterstoftanks lindeZeven landen, waaronder Nederland, willen dat Europa duidelijke keuzes maakt in de energietransitie en daarbij de focus legt op waterstof. In een gezamenlijke verklaring roepen Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, en niet-EU-land Zwitserland de Europese Commissie daartoe formeel op. Maandag vergaderen de Europese ministers van energie, Nederland verwacht dat andere Europese landen zich aan zullen sluiten bij de oproep.

Volgende maand komt de Europese commissie naar verwachting met voorstellen voor een Europese waterstofstrategie. Vooruitlopend op de plannen hebben Oostenrijk en Nederland het initiatief genomen om tot een gezamenlijke verklaring te komen. De zes landen binnen de EU werken al samen aan een breed gedragen plan onder de naam Pentalaterale Energieforum. Naar verwachting zullen Portugal en Bulgarije zich aansluiten bij de waterstofplannen, andere landen denken er nog over na.

De Nederlandse minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: "Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn hebben we een CO2-vrij energiesysteem nodig. Schone waterstof is een onmisbare klimaat-neutrale energiedrager. Het is de ontbrekende schakel in de energietransitie in sectoren als industrie en transport. Om een internationale waterstofeconomie te realiseren moeten we opschalen en de kosten van schone waterstof terugbrengen. Dit proces kunnen we versnellen met sterke internationale samenwerking."

Zijn Oostenrijkse collega Leonore Gewessler wijst erop dat stevige investeringen in hernieuwbare waterstof en hernieuwbare energie het economisch herstel uit de coronacrisis in de EU bovendien zullen ondersteunen. "Een gecoördineerde aanpak is essentieel."

Overal in Europa wordt het belang van waterstof inmiddels onderzocht. Het Italiaanse gasbedrijf Slam onderzoekt of haar enorme gasnetwerk geschikt is voor waterstof, in Nederland onderzoeken Gasunie en Tennet de mogelijkheden van energieopslag en energietransport via waterstof en in Duitsland worden de komende jaren miljarden geïnvesteerd in waterstof voor bedrijven, woningen en mobiliteit. De zeven landen binnen het Pentalaterale Energieforum willen dat Europa zich aansluit bij de transitieplannen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl