• Home Slider01

Townsville australia sunHet Australische Sun Metals heeft van de overheid een subsidie van 3 miljoen ontvangen voor de bouw van een waterstoffabriek voor groene waterstof. Sun is een van grootverbruikers van energie in het noorden van Queensland en heeft enkele jaren geleden een groot eigen zonnepark gebouwd. Dat wordt nu aangevuld met een productiefaciliteit voor waterstof.

Het project zal bijdragen aan het opzetten van de toeleveringsketen voor hernieuwbare waterstof in Queensland, een regio met een grote industriële vraag. Daarnaast zal een deel van de waterstof beschikbaar zijn voor de mobiliteit, te beginnen bij zware voertuigen. Het regiobestuur ziet een enorm potentieel en gaat miljoenen Australische dollars in de nieuwe waterstof- economie te pompen om nieuwe banen te creëren.

"Deze eerste fase van ons waterstofproject zal slechts het begin zijn van de ontwikkeling van een substantiële waterstofindustrie voor hernieuwbare energie in Townsville, waarvan we hopen dat het op lange termijn exportmogelijkheden zal creëren", aldus Kiwon Park, CEO van Sun Metals. "Het waterstofproject maakt deel uit van Sun Metals lange-termijnplannen voor een volledig geïntegreerde operatie, inclusief onze zinkraffinaderij, zonnepark en andere activiteiten." Sun Metals heeft in 2018 een zonnepark van 125 MW gebouwd in de buurt van de zinkraffinaderij in Townsville, die maar liefst 30 procent van de energiebehoefte van de fabriek levert en de productiekosten aanzienlijk verlaagd. Zon is in overvloed aanwezig in Queensland en de grondprijs is laag.

Het waterstof-project moet de eerste toeleveringsketen voor hernieuwbare waterstof in de regio tot stand brengen. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang worden er tijdens de bouw 25 banen gecreëerd. Uiteindelijk gaan 12 mensen bij de waterstoffabriek aan de slag.

De regering van Queensland heeft in het kader van het Hydrogen Industry Development Fund in totaal 9 miljoen euro toegewezen aan projecten met hernieuwbare waterstof in de provincie. Het fonds moet ervoor zorgen dat Queensland vooroploopt in de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof in Australië.

Ook de exporthub in Queensland heeft subsidie van de overheid ontvangen. Hier moet de basis worden gelegd voor Australië als exportland van groene waterstof. Berekeningen tonen aan dat de exporthub de komende decennia kan uitgroeien tot een H2-hub met een projectwaarde van bijna 1 miljard euro.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl