• Home Slider01

Den Helder StadverwarmingDe gemeente Den Helder gaat het onderzoek naar stadsverwarming beëindigen. De gemeenteraad heeft deze week laten weten geen vertrouwen te hebben in het op deze manier van verwarmen van woningen. Een overstap van aardgas naar waterstof is een eenvoudiger stap. De infrastructuur om waterstof naar woningen te pompen ligt al -in de vorm van een aardgasleiding- onder de grond.

Door het raadsbesluit komt er een einde aan het onderzoek naar een warmtenet. Hierbij wordt op een centrale plaats in de gemeente warmte opgewekt en via een goed geïsoleerd buizenstelsel naar woningen en bedrijven getransporteerd. Voor een warmtenet moet Den Helder een compleet nieuwe en kostbare infrastructuur aanleggen. Afvalverwerker HVC, de Koninklijke Marine en Woningstichting Den Helder onderzoeken die mogelijkheid. Aardwarmte zou als bron kunnen gaan dienen.

De politieke partijen D66 en PvdA hebben burgemeester en wethouders deze week bij de behandeling van de kadernota gevraagd definitief af te zien van een warmtenet en de focus te verleggen naar waterstof. Omdat een warmtenet in Den Helder als zeer risicovol wordt gezien, kostbaar is en bewoners onnodig op kosten jaagt is het college gevraagd van de plannen af te zien. Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft zich achter de motie geschaard.

Het buiten gebruik stellen en verwijderen van de aardgasinfrastructuur wordt als een enorme kapitaalvernietiging gezien. De plaatselijke politici realiseren zich dat de toepassing van waterstof in woningen nog niet helemaal door-ontwikkeld is, maar de tussenliggende tijd kan zonder problemen met aardgas worden overbrugd.

Het onderzoek naar de vestiging van een fabriek voor blauwe waterstof in Den Helder gaat gewoon door. Betrokken overheden en marktpartijen hebben dat enkele maanden geleden afgesproken in een Intentieovereenkomst Blauwe waterstof Den Helder. Blauwe waterstof is een schonere energiebron doordat de CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen. Dat kan vlak voor de kust in oude gasvelden. Deze intentieovereenkomst is ondertekend door de NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en New Energy Coalition. In de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland wordt Den Helder als een belangrijke aanjager voor de energietransitie gepositioneerd.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl