• Home Slider01

Amsterdam portDe Nederlandse gastransporteur Gasunie en het havenbedrijf van Amsterdam starten een onderzoek naar een waterstofinfrastructuur rond het Noordzeekanaal. De waterstofleiding moet komen te liggen tussen IJmuiden aan de Noordzee tot aan Amsterdam. Grote bedrijven die veel waterstof in hun productieproces verbruiken en bedrijven die waterstof in het productieproces maken, kunnen worden aangesloten op het openbare netwerk. Het doel van de waterstofleiding is de CO2-uitstoot bij bedrijven te verlagen en een bijdrage te leveren om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen.

De recent gepubliceerde Kabinetsvisie Waterstof voorziet een publieke rol voor de start- en ontwikkelfase van het waterstofnetwerk. Gasunie, de beheerder van het landelijk aardgasnetwerk in Nederland, wil daarom een open toegankelijke infrastructuur voor het transport van CO2-vrije waterstof  ontwikkelen. Op termijn wordt het hoofdwaterstofnetwerk, de zogenaamde waterstofbackbone, gekoppeld aan het Duitse en Belgische net. Maar in eerste instantie richt de Gasunie zich op de ontwikkeling van regionale waterstofbackbones binnen industriële regio’s.

De haven van Amsterdam wil een actieve rol spelen in de regionale energietransitie en bij het verduurzamen van internationale energieketens. Het havenbedrijf onderschrijft de belangrijke rol van waterstof als duurzame energiedrager en grondstof om deze transitie te realiseren.

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er binnen afzienbare tijd gestart worden met de aanleg van een waterstofnetwerk. Het haalbaarheidsonderzoek wordt het komende half jaar uitgevoerd en zal zich richten op zaken als techniek, ruimte, financiën, markt en maatschappelijk draagvlak. Potentiële afnemers van waterstof en andere stakeholders zullen nadrukkelijk betrokken worden in dit proces. Het onderzoek zal eind 2020 zijn afgerond. Als de uitkomsten positief uitvallen moet het H2-netwerk er over vijf jaar liggen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl