• Home Slider01

Emmen GZI NextLokale productie van groene waterstof bij wind- en zonneparken biedt kansen voor netbeheerders om problemen met netcapaciteit snel op te lossen. Dat meldt DNV GL na een onderzoek in de regio Emmen. Het maken van groene waterstof uit energie van zonne- en windparken kan de energietransitie versnellen.

Een studie van DNV GL in opdracht van Enexis Netbeheer, Gasunie en NAM toont aan dat lokale waterstofproductie door middel van elektrolyse dichtbij wind- en zonneparken oplossingen biedt voor de problemen met netcapaciteit.  De studie richt zich op de capaciteitsproblematiek in de regio Emmen, waar in kader van het project GZI Next wordt gewerkt aan het verduurzamen van het energie-systeem door middel van groene waterstof. De energie-hub GZI Next is gevestigd op het terrein van de oude gaszuiveringsinstallatie (foto). Uit de studie blijkt dat lokale waterstofproductie en hergebruik van bestaande gasinfrastructuur een kortere doorlooptijd heeft dan een verzwaring van het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen wind- en zonneparken in Emmen sneller worden aangesloten op het net. Een bijkomend voordeel is dat de lokaal geproduceerde groene waterstof via de bestaande gasinfrastructuur geleverd kan worden aan nabijgelegen industrie en daarmee kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Een van de uitdagingen voor netbeheerders is dat de grote toename van zonne- en windenergie kan leiden tot capaciteitsproblemen met het huidige stroomnet, waardoor verzwaring van het lokale en regionale net nodig is. In deze studie zijn voor de regio Emmen drie oplossingen met elkaar vergeleken om dit capaciteitsprobleem op te lossen. Als wordt gekozen voor een volledig elektrische oplossing moet het elektriciteitsnet worden verzwaard. Als tweede kan waterstof gemaakt worden van dduzame stroom direct bij zonne- en windparken. De derde optie is een centrale waterstofoplossing waarbij een elektrolyser wordt geplaatst bij grote waterstofverbruikers.

Uit de studie blijkt dat de volledig elektrische oplossing het meest kosteneffectief is maar dat dit in gebieden met een tekort aan netcapaciteit wel 5 tot 10 jaar kan duren. In Emmen, waar op dit moment capaciteitsproblemen zijn, blijkt een waterstofoplossing technisch een haalbaar alternatief voor het aansluiten van zonne- en windparken. Het zorgt daar vooral voor een snellere aansluiting op het net. De aansluiting met een elektrolyser kan namelijk binnen 2 jaar worden gerealiseerd. 

Waterstofoplossingen zijn op dit moment nog relatief kostbaar, maar de verwachting is dat de kosten van waterstofoplossingen lager zullen worden door verdere professionalisering, technologische ontwikkelingen en door toename van het aantal en de grootte van elektrolysers. Tevens zullen subsidies voor duurzame energie zoals groene waterstof en ontmoediging van de inzet van fossiele energie in de industrie positieve effecten hebben op de business case voor waterstofoplossingen.

Gasleidingen van de NAM en Gasunie hebben voldoende capaciteit en kunnen tegen relatief lage kosten omgebouwd worden voor transport van grote hoeveelheden waterstof. Tevens biedt de gasinfrastructuur mogelijkheden voor opslag of buffering van energie van enkele dagen tot een week en biedt daarmee de broodnodige flexibiliteit voor het energiesysteem. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl