• Home Slider01

Veendam NedmagIn de Nederlandse provincie Groningen wordt de komende jaren onderzocht hoe waterstof de rol van aardgas kan overnemen bij grote bedrijven. Vooral binnen de glas- food- en keramische sector zijn hoge temperaturen nodig binnen het productieproces. Deze temperaturen worden nu nog verkregen door verbranding van aardgas. Dertig bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen gaan samen onderzoeken hoe deze nieuwe technologie het beste kan worden geïntegreerd in industriële processen.

De energie-intensieve industrie heeft een enorme uitdaging om verwarmingsprocessen koolstofvrij te maken. Elektrificatie is vaak geen optie, zeker niet bij directe verwarmingsprocessen waarbij, voor de juiste productkwaliteit, de rookgassen en/of vlam direct in contact met het product moeten komen. Hoewel er grote interesse is en het belang van schone waterstof in de hele hoge-temperatuur industrie wordt erkend, is deze technologie nog niet markt gereed. Het nieuwe onderzoeksprogramma heeft als ambitie binnen twee jaar nieuwe branderconcepten beschikbaar te hebben. Daarbij worden drie belangrijke uitgangpunten gehanteerd. Ten eerste is het bij de omschakeling van aardgas naar waterstof van cruciaal belang dat de productkwaliteit niet aangetast wordt. Daarom is er in de eerste fase van het onderzoek veel aandacht voor het begrijpen van de warmteoverdracht van de waterstofvlam naar het product. Ten tweede is het belangrijk om tijdens de transitie te beschikken over voldoende leveringszekerheid – m.a.w. de industrie wil altijd terug kunnen schakelen op aardgas. Tenslotte dient de oplossing relatief eenvoudig en kostenefficiënt ingepast te kunnen worden in bestaande installaties en te voldoen aan vigerende wetgeving op het gebied van emissies, veiligheid en energie-efficiency.

De voorgestelde oplossing om de ‘koolstofintensiteit’ van het industriële energieverbruik te verlagen, bouwt voort op het recent door DNV GL in samenwerking met Zantingh ontwikkelde “meegroei” branderconcept. Hierbij wordt een installatie uitgerust met een nieuwe brander die is voorbereid op elke verandering in de aardgas/waterstof mix die in de komende jaren wordt aangeboden met behoud van veiligheid, bedrijfszekerheid en lage emissies.

De eerste velddemonstratie binnen dit project is gepland bij Nedmag in Veendam (foto), waar magnesiumzout wordt verwerkt met behulp van hoge temperatuurprocessen. Het magnesiumzout wordt gebruikt voor onder andere de productie van vuurvaste stenen voor het bekleden van cement- en staalovens, het duurzaam bleken van pulp voor de papierindustrie en om gladheid en stof te bestrijden.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl