• Home Slider01

Delft CE EnpulsHet vergelijkingsrapport van onderzoeksbureau CE Delft en Enpuls tussen auto’s op batterijen en auto’s op waterstof blijkt vol fouten te staan. De resultaten voor voertuigen op batterijen zijn kunstmatig geoptimaliseerd en bij voertuigen op waterstof is uitgegaan van doemscenario’s. Landelijke media hebben de conclusies de afgelopen week zonder nadere analyse overgenomen. De belangenbehartigers van waterstofauto’s verbazen zich over de conclusies.

Afgelopen week is er een rapport van CE Delft namens Enpuls in de media verschenen. In dat rapport werd een elektrische auto uit het C-segment vergeleken met een waterstofauto uit het D-segment. De voertuigen zijn volgens kenners totaal verschillend en onvergelijkbaar. Enpuls, dochterorganisatie van netbeheerder Enexis, draagt daarmee bij aan een negatief imago van voertuigen op waterstof, is een van de verwijten die klinkt.  Een groep experts nam het rapport van CE Delft opnieuw onder de loep en komt tot een andere conclusie. Er is geen sprake van een strijd tussen twee oplossingen, maar beide zijn beter dan het fossiele alternatief en beiden zijn nodig om de klimaatdoelen te halen.

“De conclusies die Enpuls trekt en publiceert zijn niet te vinden het rapport waarop ze zijn gebaseerd," zegt Arjan de Putter, waterstof expert bij Fast Concepts. “Het rapport van CE Delft baseert zich op meerdere onjuiste aannames waardoor een verkeerde voorstelling van zaken is gepresenteerd.” De Putter ziet een toekomstige rol voor auto’s op batterijen en auto’s op waterstof. “De keuze die gemaakt wordt kan per situatie verschillend zijn. Het belangrijkste is dat het rijden schoon gaat worden.”

Advies- en Ingenieursbureau Ekinetix in Zwijndrecht verbaast zich over de conclusies maakte een analyse van het rapport van CE Delft. Ten eerste worden in het rapport van CE Delft een VW e-Golf uit het C-segment vergeleken met een Toyota Mirai uit het grotere en duurdere D-segment. Volgens Ekinetix kunnen er aan de vergelijking van twee verschillende voertuigen geen juiste conclusies worden getrokken.

In Nederland in 2020 wordt momenteel bij 80% van de waterstoftankstations groene waterstof aangeboden. CE Delft rekent in het rapport met 100% grijze waterstof in en elektrolyse op basis van de energiemix in 2030. De klimaatimpact voor waterstof wordt daarmee zowel in 2020 en 2030 onterecht hoog afgespiegeld.

CE Delft meldt een verdubbeling van de batterijcapaciteit, maar rekent vervolgens met een verdubbeling van de energiedichtheid. Bij dezelfde accutechniek zou een verdubbelde accucapaciteit betekenen dat auto’s tweemaal zwaarder worden en dus het klimaat tweemaal meer belasten. Er wordt onterecht een toename van de energiedichtheid van 100% in de komende 10 jaar gebruikt, terwijl de geciteerde bron (Metabolic 2019) stelt dat maximaal 15% haalbaar is. Het CE Delft rapport stelt tot op de euro nauwkeurig dat een waterstofauto in 2030 duurder zou zijn in aanschaf dan een batterij-elektrische auto, maar hier ligt geen bron aan ten grondslag. Aan de waterstofauto wordt een hoge afschrijving toegedicht, onduidelijk is waarom. De opvolgende getallen, voor de total cost of ownership, zijn niet onderbouwd. Alleen al deze foutieve uitgangspunten leiden tot verkeerde conclusies, zo blijkt analyse van Ekinetix.

Tenslotte de uitspraak van Enpuls: ‘De verwachting is dat het materiaalgebruik van de batterijen de komende jaren halveert, terwijl de capaciteit van de batterijen verdubbelt.’ Deze uitspraak is dubbel onwaar. Waar elektrisch het beter doet, wordt dit benadrukt, maar waar waterstof het beter doet, wordt dit niet vermeld.

Arjan de Putter stoort zich aan dit soort onzorgvuldige perspublicaties. “Auto’s op batterijen én auto’s op waterstof zullen beiden de komende decennia een belangrijke rol gaan vervullen binnen de CO2-vrije mobiliteit. Een tweestrijd is helemaal niet nodig, de weg naar CO2-vrij is de belangrijkste.”

Het rapport van CE Delft leest u hier.

De nadere analyse van Ekinetix leest u hier.

 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl