• Home Slider01

Salt Lake City Microsoft1Microsoft meldt op haar site een wereldprimeur. In het grote datacenter in Salt Lake City heeft een rij servers 48 uur op een brandstofcel gedraaid. Gewoonlijk hebben datacenters een serie diesel-aggregaten paraat voor het geval de stoom uitvalt. Microsoft is op zoek naar een schonere oplossing bij stroomstoringen en heeft door het bedrijf Power Innovations een brandstofcel van 250 kilowatt laten bouwen. Een serie tube-trailers zorgden bij deze test voor de benodigde waterstof.

Dieselbrandstof is verantwoordelijk voor minder dan 1% van de totale uitstoot van Microsoft. Het gebruik ervan is voornamelijk beperkt tot Azure-datacenters, waar diesel-generatoren continue standby staan in het geval van stroomuitval. Accu's leveren dan korte-termijn back-upstroom, waarmee het gat van 30 seconden tussen een stroomstoring op het elektriciteitsnet en de tijd die nodig is om de dieselgeneratoren aan te zetten, wordt opgevuld. Door de sterke prijsdaling van afgelopen jaren zijn de kosten van brandstofcellen zo laag dat ze nu een economisch levensvatbaar alternatief zijn voor dieselaangedreven back-upgeneratoren.

Omdat het om grote vermogens gaat ziet Microsoft voor zichzelf in de toekomst ook een rol weggelegd bij net-balancering. De elektrolyser kan dan worden ingeschakeld tijdens perioden van overvloed aan groene stroom om deze in hernieuwbare energie op te slaan als waterstof. Vervolgens kan Microsoft tijdens perioden van grote vraag de brandstofcellen opstarten om elektriciteit voor het net op te wekken.

Microsoft gebruikt de huidige dieselgeneratoren niet vaak. Ze worden gemiddeld één keer per maand opgestart om te testen of alles werkt. Daarnaast wordt eens per jaar een grote test uitgevoerd of ze de totale belasting nog aankunnen. Grote stroomstoringen bij de datacenters van Microsoft komen gemiddeld minder dan één keer per jaar voor.

Bij de stroom vretende datacenters gaat het al snel om grote getallen. Elk datacenter heeft dan tot 100.000 kilogram waterstof nodig om de brandstofcellen 48 uur stroom te kunnen laten leveren.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl