• Home Slider01

Utah centraleDrie nieuwe energiecentrales in de Verenigde Staten gaan testen of waterstof in de toekomst een belangrijke rol kan spelen bij grootschalige stroomopwekking. De drie geplande centrales worden ontworpen om in eerste instantie te draaien op aardgas, maar krijgen al in de bouwfase aanpassingen om in stappen op waterstof over te kunnen schakelen. De totale investeringen bedragen 2,5 miljard euro.

De opdracht voor de drie nieuwe centrales is gegund aan Mitsubishi Power Americas Inc door de opdrachtgevers Danskammer Energy LLC in New York, Balico LLC in Virginia en EmberClear in Ohio. Samen gaan de elektriciteitscentrales 3.284 megawatt elektriciteit opwekken. In eerste instantie uit aardgas, maar de plants zijn ontworpen om het waterstofgebruik gemakkelijker te integreren naarmate het aanbod toeneemt.

Mitsubishi Power is een grote wereldspeler op het gebied van energieopwekking en energieopslag voor korte en lange duur. Het bedrijf claimt hiermee de eerste standaardpakketten te kunnen leveren voor een groene waterstofintegratie. Volgens verwachting zal de hoeveelheid hernieuwbare energie de komende jaren flink toenemen. De recente stroomtekorten in Californië en elders hebben de bezorgdheid van de industrie doen toenemen dat netbalancering en energieopslag essentiële componenten zijn om met succes een koolstofarm elektriciteitsnet te exploiteren. De standaardpakketten van Mitsubishi Power doorbreken de complexiteit die stroomgeneratoren en netbeheerders tegenkomen bij de integratie van hernieuwbare energie. 

Het energieopslagsysteem voor groene waterstof omvat drie sleutelelementen. Ten eerste zetten elektrolyse-installaties overtollige hernieuwbare energie om in waterstof. Vervolgens wordt de groene waterstof grootschalig opgeslagen in zoutcavernes, pijpleidingen of bovengrondse schepen, afhankelijk van de behoefte van het net. Ten slotte zetten waterstofgestuurde gasturbinecentrales met een eenvoudige of gecombineerde cyclus de groene waterstof om in elektriciteit. 

De eerder aangekondigde groene waterstofproject van Mitsubishi Power in Delta, Utah (foto), vormt de inspiratie voor het systeem dat nu verder wordt uitgerold naar andere regio’s. Alle projecten maken gebruik van het JAC-gasturbine-stroomsysteem dat in eerste instantie in staat is om op een gasmengsel met 30% groene waterstof te werken, met toekomstige mogelijkheden om op 100% groene waterstof over te schakelen. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl