• Home Slider01

fluxys belgieFluxys start met de Britse netbeheerder National Grid een proefproject voor de ombouw van oude aardgasleidingen naar het transport van waterstof. Op een testsite in Spadeadam in Noord-Engeland investeren de bedrijven samen 11,3 miljoen euro in de bouw van het minigasnet ‘FutureGrid’. Fluxys is de Belgische gasnetbeheerder en lid van de Waterstof Industrie Cluster, die gecoördineerd wordt door WaterstofNet.

Fluxys wil in het project belangrijke ervaring opdoen voor een toekomstige conversie van het aardgasnet naar waterstof. De werkzaamheden starten in 2021, zodat in 2022 de eerste tests kunnen plaatsvinden. Geschikte infrastructuur voor het transport van waterstof is onontbeerlijk bij de waterstofprojecten die op stapel staan. De komende jaren worden de eerste grote waterstoffabrieken in de zeehavens van de Benelux en elders in Europa verwacht. Off shore windenergie zal worden omgezet in waterstof die vervolgens zijn weg kan vinden naar industriële gebruikers en transporttoepassingen. Transport per pijpleiding moet waterstof in grote hoeveelheden bij de eindgebruikers bezorgen.

Naast de aanleg van nieuwe pijpleidinginfrastructuur, behoort het ombouwen van aardgasleidingen naar de distributie van waterstof tot de mogelijkheden. Fluxys heeft eerder een studie naar de omvormmogelijkheden voor het Belgische aardgasnet gedaan. Uit een eerste analyse blijkt die gedeeltelijke omvorming technisch haalbaar, met slechts beperkte ingrepen. Met het proefproject in het Verenigd Koninkrijk wil Fluxys praktijkervaring opdoen naar de effecten van verschillende hoeveelheden waterstof op de bestaande infrastructuur.

“De ervaringen uit het project zullen ook belangrijk zijn voor de toekomstige waterstofinfrastructuur in Vlaanderen,” zegt Adwin Martens, directeur van WaterstofNet. “Er worden momenteel concepten ontwikkeld om onder andere de havens in Vlaanderen te koppelen via een waterstofleidinginfrastructuur. We werken hierbij ook actief mee aan verbinding van dit netwerk in Vlaanderen met Nederland en Duitsland, zodat we hiermee integraal onderdeel worden van de ‘European hydrogen backbone’.”

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl