• Home Slider01

H2 tanker‘Duitsland moet zich sterker richten op de grootschalige import van waterstof. De enorme hoeveelheid waterstof die in de toekomst nodig is kan onmogelijk CO2-vrij worden opgewekt,’ zegt Andreas Schierenbeck, CEO van Uniper, een afsplitsing van het energieconcern E.ON. ‘Als we tegen 2030 5.000 MW aan elektrolysecapaciteit in Duitsland hebben opgebouwd, zoals gepland in de Nationale Waterstofstrategie, zullen we nog steeds ongeveer 90 procent van de vraag moeten importeren.’ Schierenbeck deed zijn uitspraken tijdens de 7e energate web talk.

Een van de belangrijkste knelpunten zijn de transportkosten van waterstof. De topman ziet het gebruik van bestaande gasleidingen dan ook als oplossing, maar daarmee is de intercontinentale aanvoer nog niet geregeld. Transport per schip is noodzakelijk om waterstof in vloeibare vorm vanuit Austalië of Chili, waar veel duurzame energie beschikbaar is, te kunnen importeren. In vloeibare vorm neemt de energiedichtheid enorm toe.


Om binnen Duitsland de productie van groene waterstof via electrolysers te ondersteunen, overweegt de regering de elektriciteit die voor elektrolyse wordt gebruikt vrij te stellen van de EEG-heffing. De verwachting is dat dit een van de eerste ondersteunigsmaatregelen zal zijn die dit najaar bekend zullen worden gemaakt. Daarnaast zal een hogere CO2-heffing in belangrijke mate kunnen bijdragen aan waterstoftoepassingen. Zonder een significant hoger CO2-prijsniveau ziet Schierenbeck groene waterstof pas over 10 of 15 doorbreken. Dat duurt te lang en is in strijd met alle nationale waterstof-strategieën die overal in Europa worden gepresenteerd.

Een van de belemmeringen om waterstofinitiatieven snel te kunnen ontwikkelen komen uit Europa. Brussel ziet het financieel ondersteunen van bedrijfstakken om te kunnen overschakelen op groene waterstof al snel als ongewenste staatssteun. Belangenorganisatie Hydrogen Europe roept daarom op om niet dezelfde fout te maken als indertijd met zonne-energie-industrie. Europa hielt vast aan de regels en de markt is compleet verschoven naar China. ‘Dat moeten we met waterstof niet laten gebeuren.’

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl