• Home Slider01

Dijon kaarttHet gaat goed met de waterstofprojecten in Dijon. In een eerste subsidieronde, enkele jaren geleden, werd er 5 miljoen euro uitgetrokken voor de uitrol van waterstof in de mobiliteit, maar dat bedrag zal de komende 8 jaar uitgroeien tot 180 miljoen. De metropool Dijon heeft grote waterstofambities.

Onder aanvoering van Dijon Métropole Smart Energy (DMSE) en zijn nieuwe directeur Philippe Berthaut, kortweg mister Hydrogen, gaat Dijon voortvarend van start. Berthaut was eerst directeur-generaal stadsdiensten van de stadsregio, maar stapte over naar DMSE dat voor 30% eigendom is van de metropool, 30% van Rougeot Energie en voor het overige deel van Hynamics (EDF) en het lokale vervoersbedrijf Keolis.

Er worden onder zijn leiding in hoog tempo nieuwe plannen gepresenteerd en uitgewerkt. Zo moeten er de komende jaren 210 waterstofbussen gaan rijden in en rond de stad, er worden 45 vuilnisauto’s op waterstof aangeschaft en er moeten tussen de 1000 en 2000 bedrijfsvoertuigen op H2 in gebruik worden genomen. Dijon gaat vanaf 2022 groene waterstof produceren. De productie wordt de jaren die daarop volgen opgeschaald, zodat tegen 2028 een dagelijkse productie van vijf ton wordt bereikt.

De vervanging van de mobiele vloot door waterstof is het duurste onderdeel van het project. Daarna komt de tankinfrastructuur. Er wordt 30 miljoen euro besteed aan de bouw van twee productielocaties van waterstof met twee tankstations. Zoals Waterstof Magazine eerder meldde komt er in 2022 een waterstoffabriek en een tankvoorziening bij de vuilverbranding ten noorden van de stad. Driekwart van de elektriciteit die nodig is om deze waterstof te produceren, wordt geproduceerd dankzij de huisvuilverbrandingsoven via een turbogenerator. Een zonnepark van twaalf hectare maakt het systeem compleet. Een tweede waterstoffabriek in combinatie met een tankstation komt in het zuiden, vlakbij de stalling van voertuigen en spoorwegen om straks ook TER-treinen te kunnen bevoorraden. Dit laatste tankstation is in 2027 gereed. De eerste 8 vuilnisauto’s en 27 bussen zijn inmiddels besteld.

De Franse stedelijke gebieden Dijon en Le Mans, waar waterstof ook een belangrijk item is, werken bij de inkoop van waterstofvoertuigen samen om bij leveranciers een betere prijs te bedingen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl